Kredi başvuruları ve ödemeleri.

Başvuru sahibinin başka bankada kredi geri ödemeleriyle ilişkili devam eden bir gecikme söz konusuysa, başvuruyu değerlendiren kurum başka bir başka kuruluşla sorun yaşayan müşteriyi portföyüne dahil etmeyecektir.
Bir gecikme söz konusu olmasa bile, başvuru sahibinin son bir sene içerisinde kredi veya kredi kartı geri ödeme performansında çok fazla dalgalanma konusuysa da başvuru reddedilebilir. Son bir senede geri ödeme performansında 4 defa veya daha fazla bir aksaklık durumunda da başvuru ret olabilir. Başvuru sahibinin mevcut işyerinde çalışma süresi yeterli bulunmamıştır. İş hayatına yeni başlayan birçok genç tüketicinin en sık reddedilme sebeplerindendir. Başvuru sahibinin daha önceki kredi tarihçesi hakkında KKB kayıtlarında bir referans bulunmaması durumunda ve mevcut işyerindeki çalışma süresi 6 aydan azsa başvuru reddedilebilir. Başvuru sahibinin geçmişte başka bir kredi veren kurum tarafından yasal veya idari takip başlatılmış olduğuna dair kaydına raslanmıştır. Başlatılan yasal veya idari takiplerle ilgili kayıtlar borç son taksitinin geri ödennmesinin ardından 5 yıl süreyle saklanır. Ödenmeyen borçlarda da ise bu süre 10 yıldır. Başvuru sahibi geçmişte bir arkadaşına kefil olmuştur. Kefil olduğu şahıs geri ödemelerini yerine getirememiş, bundan dolayı hem borç sahibi, hem de kefil hakkında takip başlatılmamıştır.
Söz konusu takip kayıtlarının KKB veritabanlarında bulunması nedeniyle başvuru reddedilmiştir.