Kredi artış hızı 2011 yılında geriledi.

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu BDDK eylül 2011 dönemine ait “Türk bankacılık sektörü kur riski değerlendirme rapor’unu yayımladı. Rapor kamuoyu bilgilendirme amacıyla, Türk bankacılık sektörünün eylül 2011 geçici verileri üzerinden hazırlandı. Raporda, türk bankacılık sektörünün, genelde bilanço içinde açık pozisyonla faaliyet gösterdiği, bilanço içinde taşıdığı açık pozisyonu bilanço dışında türev işlemlerle falza pozisyon oluşturarak dengelemekte olduğu ve böylece nette düşük pozisyon taşıyarak kur riskini sınırlı düzeyde tutabildiğine dikkat çekildi. Söz konusu dönemde sektörün nette taşıdığı pozisyonun, bazı dönemler itibariyla pozitif bazı dönemler itibarıyla negatif olmakla birlikte, düşük seviyelerde olduğu ve yasal sınırlar içerisine kaldığının görüldüğünün belirtildiği raporda, dolayısıyla bankaların doğrudan maruz kaldıkları kur riskinin makul seviyede olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Eylül 2011 itibariyle kullandırılan dövize endeksli kredilerin toplamı 18,2 milyar dolar raporda konu edilen dönemde sektörün kullandırmış olduğu kredilerin 2010 yılında artan bir trend izlediği, 2011 yılında ise artış hızının gerilediği ve eylül 2011 itibarıyla 105 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği, aynı dönemde dövize endeksli kredilerin ise 18,2 milyar dolar seviyesinde olduğu belirlendi. Sektörün YP kredilerinin yüzde 74,1’nin yurtiçi yüzde 25,9’unun yurtdışı şubeler aracılığıyla kullandırıldığı, yurtdışı şubelerden kullandırılan kredilerin yüzde 91,3’ünün türkiye’de yerleşik kişi ve kurumlara verildiği tespit edildi.
Öte yandan, türkiye’de kurulu bankaların yurtdışı şubelerinden ve konsoldisyona tabi yurtdışı ortaklarından hazine müşteşarlığı haricindeki türkiye’de yerleşik banka dışı kesime kullandırılan kredi tutarının, önceki rapor dönemine göre 5.2 milyar dolar azalarak yaklaşı 31.4 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirlendi. İstikrarsız ortam bir süre daha devam edecek Raporda küresel kriz sonrası oluşan istikrarsız ortamın, özellikle avrupa’da baş gösteren ve yayılma emareleri gösteren borç krizi ile bir süre daha devam edeceği, söz konusu olumsuz tablonun reel sektöre yansımalarının da olabileceği ve türkiye’nin cari açık düzeyinin kurlar üzerinde yarattığı baskı da göz önünde buludurularak ve çapraz kurlardaki gelişmeleri de dikkate alarak para birimi bazında yabancı para pozisyon yönetimi yapılması gerektiği ifade edildi.