KOSGEB kredisinden hizmet ve ticaret şirketleri.

Sanayi ve ticaret bakanı zafer çağlayan’ın dün yaptığı yazılı açıklamaya göre TBMM’de kabul edilen küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme bakanlığı kurulması hakkındaki kanun ile artık sadece sanayilerin değil, bakkal, manav, berber gibi hizmet esnafı da kosgeb desteklerinden yararlanabilecek.
Yeni düzenlemeye göre KOSGEB kredilerinden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel önceliklerin belirlenmesini bakanlar kurulu yapacak. İşletmeler arası işbirliğini geliştirme, yerli veya yabancı sermaye katkısıyla gerçekleştirecek ortak yatırımların oluşturulmasını destekleme, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli önlemleri alma da KOSGEB’in görevleri arasında olacak.
KOSGEB girişimcilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerin alınması için geri ödemeli ve ödemesiz destek yapacak. KOSGEB ile ihtilaflı hale gelmiş olan KOBİ’lerin borçlarını ödemelerini kolaylaştırıcı düzenleme getirildi. Kanun değişikliğinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar aldığı KOSGEB destekleriyle ilgili olarak bu kuruluş ile ihtilaflı olan KOBİ’ler alınan desteğin ana parasını 31 ekim 2009 tarihine kadar defaten ödeme kaydıyla KOSGEB alacağının faizini ödemeyecek.