Konut sözleşmelerinde yeni dönem.

Konut kredilerinde tüketicinin yazılı ya da elektronik ortamda açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılmayacak.
Gümrük ve ticaret bakanlığının konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliği resmi gazete’de yayımlandı.
Konut finansmanı sözleşmelerine ilişikin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre, konut finansmanı kuruluşları, finansmanın koşullarını içeren bilgli forumu, sözleşmeden önce tüketiciye verecek.
Kredi talebinin reddedilmesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketici ücretsiz olarak bilgliendirilecek. Tüketicinin yazılı ya da elektronik ortamda açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılmayacak. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilecek. Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandırdığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilecek. Bu hallerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre ilgili hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapacak. Erken ödeme tazminatı
Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilecek.
Erken ödeme tazminatı, tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1’ini aşanlarda ise yüzde 2’sini geçemeyecek.
Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilecek.
Sözleşmede belirtmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınarak belirlenebilecek.
Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede kurulduğu tarihteki oran tarafların rızası dışında değiştirilmiyecek.
Konut finansmanı sözleşmelerinde yıllık maliyet oranı yer alacak. Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak.
Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapılamayacak.
Öte yandan söz konusu yönetmelik altı ay sonra yürürlüğe girecek. Ayrıca yönetmelikte, konut finansmanı kuruluşlarınca verilecek sözleşme öncesi bilgi formu usul ve esasları hakkında yönetmelik, değişken faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerine dair tüketicilerin bilgilendirilmesi usul ve esasları hakkında yönetmelik, konut finansmanı sisteminde erken ödeme indirimi ve yıllık maliyet oranı hesaplama usul ve esaasları hakkında yönetmelik ile konut finansmanı kapsamındaki kredilerin yeniden finansmanına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.