Konut kredisi tutarı gayrimenkulü yüzde 75.

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu’nun BDDK kararlarına bir yenisi daha eklendi. Kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarı oranlarını değiştiren yasa teklifini hazırlayan, BDDK şimdi de konut kredilerindeki teminat oranlarının yüzdesini yeniden düzenleyen bir basın açıklaması yayınladı. Buna göre 1 ocak 2011 tarihinden itibaren konut kredilerinde mortgage veya konut teminatı olarak kullandırılacak tüketici kredilerinde kredi tutarı teminata konu olan gayrimenkulün yüzde 75’ini aşamayacak. Ticari gayrimenkul amaçlı olan ticari kredilerde ise bu limit yüzde 50 olarak uygulanacak.
Teminata konu olan konutların ya da ticari gayrimenkullerin değeri BDDK veya sermaye piyasası kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerince tespit edilecek.
BDDK’ın web sitesinde konuyla ilgili olarak yayınlanan açıklamaya şöyle:
Kredi teminat oranına ilişkin basın açıklaması
biliindiği üzere, bankaların etkin bir risk yönetimi açısından, taşıdıkları risk düzeylerine, risk iştahlarına ve risk alma kapasitelerine bağlı olarak kullandırdıkları krediler ile bu krediler kar lılığında alacakları teminat türleri ve düzeyleri arasında makul bir ilişki kurmaları beklenmektedir. Kredi ve teminat düzeyi arasında iliki uluslararası finans literatüründe “loan to value ltv” olarak bilinen ülkemizde de olarak adlandırılan oran aracılığıyla kurulmaktadır. Bu çerçevede 5411 sayılı bankacılık kanunun 43.üncü maddesinde verilen yetkiden hareketle bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun 16.12.2010 tarihli toplantısında alınan 3980 sayılı karar ile 1 ocak 2011 tarihinden itibaren.
Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminata konu olan gayrimenkulün değerinin yüzde 75’ini ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak ticari kredilerde ise kredi tutarının teminata konu olacak gayirmenkulun değerinin yüzde 50’sini aşmaması kuralı getirilmiş ve bu sınırın belirlenmesinde esas alınacak teminata konu olan konutların ya da ticari gayrimenkullerin değerinin kurulumuz veya sermaye piyasası kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerince tespit edilmiş olmasının zorunlu tutulmasına karar verilmiştir.