Konut kredisi kullanırken hayat sigortası.

Ziyaretçilerimizin bize ilettiği sorulara baktığımızda, dikkatimizi çeken noktalardan birisi konut kredilerinde hayat sigortasının zorunlu olup olmadığı oldu. Aslına bakarsanız “Mortgage kredilerinde faiz dışı masraflar” başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi, hayat sigortası mortgage ile beraber talep edilen bir sigorta türü olmakla beraber, DASK sigortası dışında hiçbir sigortanın yapılma zorunluluğu yoktur.
Mortgage kredilerini tabiatı gereği ipotek teminatı karşılığında bankadan alıyorsunuz. Yani hayatınızı kaybetmeniz ve mirasçılarınızın kredi borçlarını ödeyemeyecek durumda olması halinde banka, gayrimenkul üzerinde sahip olduğu ipotek sayesinde parasını geri alma imkanına kavuşacaktır.
Mortgage kredilerine hayat sigortası uygulaması işsizlik sigortası gibi, daha çok kredi kullanan tüketicinin yararına bir uygulamadır. Kredi borçlusunun yaşamını kaybetmesi durumunda, tüketicinin kalan konut kredisi tutarı civarında bir ödeme, borçlunun mirasçılarına ödenir. Mirasçılar da bu borçla çoğu zaman daimi mürtein yani sigorta teminatı altına alınan risk üzerinde rehin alacak hakkı bulunan kişi veya kuruluş bankadır krediyi kapatırlar ve bu şekilde bir de konut kredisinin geri ödemelerini düşünmezler.
Günümüzde kredi veren kurumların birçoğu kredi paketleriyle talep ettikleri hayat sigortası paketlerini tüketiciden para tahsil edecekleri bir kaynak olarak gördüklerinden, sigorta amacından uzak kullanmaktadırlar. Bu yaklaşım da tüketicileri savunmaya geçmesine sebep olup, bu ürünleri kullanmaktan sakınmaya itmektedir.
Öte yandan özellikle maaşlı çalışan tüketicilerin konuda uzmanlaşmış acentalara başvurarak en azından ihtiyaçlarına uygun poliçeler yaptırdığı durumlarda mağduriyetin yaşanmadığını görüyoruz. Belki biraz abartı olacak. ancak kasko yaptıran kişi arabasını sigortalamak için para veriyorsa, ailesinin gelirini temin eden bir aile ferdinin de, mutlaka bir hayat sigortası veya en azından bir yıllık gelirine temin eden bir aile ferdinin de, mutlaka bir hayat sigortası veya en azından bir yıllık gelirine denk gelecek tutarda teminata sahip bir ferdi kaza poliçesi yaptırması gerektiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğumuz sel felaketi de sigortanın gerekliliğine güzel bir örnek teşkil ediyor aslında.