Konut kredi değer oranı.

” Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi yurt dışı yerleşiklere türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması ve yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.”
düzenleme öncesinde tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin lira altındaki tutarlar için 36 ay 50 bin liranın üzerindeki tutarlar için ise 24 ay vade olarak uygulanıyordu.