KOBİ’lerin finansman ihtiyacı.

Gelir idaresi eski strateji geliştirme daire başkanı ve baş hesap uzmanı nazmi naryağdı, nefes kredisi ise kısmen rahatlayacak KOBİ’lerin finansman ihtiyacının giderilmesi için, içinde 3 yıl gelir ve kurumlar vergisi alınmamasını da içeren üç aşamalı bir model önerdi.
Öncelikli olarak KOBİ’lerden 3 yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisi alınmamasını gündeme getiren karyağdı, yeni KOBİ’lerin üçüncü yıldan itibaren ise %15-35 yerine standart olarak %10 üzerinden gelir vergisine tabi tutulmasını istedi. Karyağdı, KDV’yi her beyan ederek ödeyen şirketlerin,
Kimi zaman daha tahsil etmedikleri vergiyi ödemek zorunda kaldıklarını dikkat çekerken, KOBİ’lerin KDV’yi 3 aylık dilimler halinde ödemesi önerisinde bulundu. Gelir idaresi başkanlığında çalıştığı dönemde mükellef psikolojisi üzerine anket yaptıklarını hatırlatan nazmi karyağdı, kayıt dışılığın temel sebebi olarak finansman sıkıntısını tespit ettiklerini bildirdi.
“Kredi bulmak isteyen krediye ihtiyacı olmadığını ispat zorunda”
Genellikle borçla kurulan küçük işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacı ortaya çıktığında, darboğaza girdiklerine dikkat çeken karyağdı, Türkiye’deki sistemin, şirketlerin kredi bulmak için krediye ihtiyaçları olmadığını ispatlamaları gibi çelişkili bir duruma dayandığını aktardı.
Bu aşamada finansman ihtiyacının bankalar ve finans kuruluşlarından karşılanmadığı için, destekleyici kuruluş olarak gelir idaresi’nin devreye girmesi gerektiğini ifade eden karyağdı, halen ödenmeyen vergilerin de bir finansman kaynağı olarak değerlendirildiğini vurguladı.
Damarda yeterince kan olmayınca, verilen nefesin de hastayı kurtaramayabileceklerine dikkat çeken nazmi karyağdı, yeni kurulan KOBİ’lerin finansman ihtiyacının en şiddetli olacağı ilk üç yıl boyunca gelir ve kurumlar vergisi ödenmemesini önerdi.
Yeni KOBİ’lerin 3’üncü yılın sonunda, mevcut KOBİ’lerin ise hemen yüzde 10 vergiye tabi olması gerektiğini bildirdi. Nazmi karyağdı, KOBİ’lerin halen her ay KDV beyannamesi vererek KDV ödediğini ancak piyasada vadeli satış yapan şirketlerin, tahsilatı yapmasa bile KDV’yi yine ödemek zorunda kaldığnı kaydetti. Bunun giderilmesi için KDV’nin de 3 ayda bir ödenmesi önerisini getiren karyağdı, “Önerilerimiz maliye’nin KOBİ’lerden vergi almasını değil, vergiyi onlarda bırakmasını sağlıyor. Bu sayede, KOBİ mükelleflerinin doğru beyanda bulunması, biz maliyecilerin ifadesiyle, onların vergi dairesinin yolunu sevgiyle öğrenmesi sağlanacaktır. Kanısınzdayız.” ifadelerini kullandı.