KOBİ’lerin 58 milyarı takipte.

KOBİ’lerde takipteki alacak oranı bankacılık sektör ortalaması olan yüzde 3.79’luk oldukça üzerinde bulunuyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre KOBİ kredilerinin takipteki alacak oranı yüzde 6.2 pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı KOBİ’ler küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı çekiyor.
Kapanmaların en çok etkilenen küçük ölçekli işletmelerde takipteki alacak oranı sektör toplamanın üzerinde gerçekleşiyor.
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu BDDK sorunlu kredileri takibe atma süresinde tanıdığı esneklik devam etse de KOBİ’ler kredi geri ödemelerinde daha fazla zorluk çekiyor.
Dünya’dan şebnem turhan’ın haberine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacak oranı mart 2021 itibariyle yüzde 3.79 seviyesindeyken KOBİ kredilerinde bu oran yüzde 6.2 oldu. KOBİ’lerin büyüklüklerine göre de takipteki alacak oranı farklılık gösteriyor. KOBİ’ler içinde sayı olarak en çok yer kaplayan mikro işletmelerde takipteki alacak oranı yüzde 5.5 ve 16 milyar liralık kredi büyüklüğü 66 bin lira iken ortalama takipteki alacak büyüklüğü ise 79.2 bin lira oldu. Sayıca daha az olsa da en yüksek kredi hacmine sahip olan orta büyüklükteki işlemlerde ise takipteki alacak oranı yüzde 6.9 ile neredeyse sektör ortalamasını ikiye katlıyor. 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosunu 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanıyor.
Mikro işletmeler ise 10 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu 3 milyon TL’yi aşmayan işletmeler. Küçük işletmeler 50 kişiden az çalışanı ve cirosu 25 milyon TL’yi geçmeyenler olurken orta büyüklükteki işletmeler mikro işletmelerde ortalama kredi 66 bin TL.
Türkiye bankalar birliği TBB bu tanımlara göre hazırladığı KOBİ kredileri raporunda KOBİ kredilerinin mart 2021 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 büyüdüğünü belirterek, toplam KOBİ müşteri sayısının ise 2020 başından bu yana hızlı bir artış sergileyerek 4.9 milyona ulaştığını kaydetti.
Verilere göre KOBİ’lere kullandırılan toplam nakdi krediler 879 milyar lira olurken ortalama kredi büyüklüğü tüm KOBİ’lerde 177 bin TL iken, mikro işletmelerde 66 bin TL, küçük işletmelerde 458 bin TL ve orta boy işletmelerde ise 1.7 milyon TL oldu.
TBB verilerine göre KOBİ kredilerinde tahsili geçikmiş alacakların toplam kredilere oranı yüzde 6.2 oldu. Ancak bu oran ölçeğe göre değişim gösteriyor. Takipteki alacak oranı mikro işletmelerde yüzde 5.5 küçük işletmelerde yüzde 6 ve orta büyüklükteki işletmelerde ise yüzde 6.9 olarak belirlendi.
Mikro işletmelerde toplam krediler 290 milyar lira seviyesindeyken, takipteki alacaklar ise 16 milyar liraya geldi. Küçük işletmelerde 301 milyar liralık toplam kredilere karşılık takipteki alacaklar 18 milyar lira oldu. Orta boy işletmelerde ise 347 milyar liralık toplam krediler bulunurken takipteki alacak büyüklüğü de 24 milyar lira olarak belirlendi.
TBB verileri takipteki müşteri sayısına da raporunda yer verdi. Toplam KOBİ müşterilerinin 279 bin adetinin kredileri takibe düşerken mikro işletmelerde ise 210 bin adet müşterisinin kredisi takipte.
Küçük işletmeler de sayı 53 bin, orta boy işletmelerde ise 16 bin adet olarak belirlendi.