KKB referans sistemi nasıl çalışır.

KKB kredi referans sistemi nasıl çalışır.
En basit şekliyle şöyle özetlenebilir. KKB üyesi kurumlar her ay düzenli olarak porföylerinde yer alan kredi ve kredi kartı müşterilerinin kredi kartı, bireysel ve ticari kredi geri ödeme performansları, limit durumu gibi bilgileri, KKB tarafından belirlenmiş bir kayıt desenine uygun olarak paylaşırlar. KKB paylaşılan bu bilgileri kişi bazında geçmişe dönük sorgulanabilecek şekilde konsolide eder. Daha sonra üye kurum kendisine başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, başka kurumlarla olan borç alacak ilişkisine dair performansını bu konsolide veritabanından sorgular. Yapılan her sorgulamaya bir ücret ödenir. Bu ücret yapılan sorgu neticesinde dönüş yapan data hangi bankalara aitse o bankalar tarafından paylaşılır.
Merkez bankası’nda yer alan ve halk arasında “kara liste” olarak da bilinen sicil kayıtları, 5411 sayılı bankacılık kanunu’nda yapılan değişiklikle Türkiye Bankalar Birliği TBB Risk merkezi’ne aktarıldı. TBB, Risk merkezi’nin oluşturulması ve yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını kredi kayıt bürosu’ndan hizmet alarak karşılıyor. KKB, TBB risk merkezi’ne aynı zamanda teknolojik altyapı hizmeti de veriyor. Risk merkezi, KBB’nin Ataşehir’deki binasında kuruldu.