KKB kredi notu nedir.

Merkez bankası’nda yer alan ve halk arasında “kara liste” olarak da bilinen sicil kayıtları, 5411 sayılı bankacılık kanunu’nda yapılan değişiklikle türkiye bankalar birliği TBB risk merkezi’ne aktarıldı. TBB, risk merkezi’nin oluşturulması ve yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını kredi kayıt bürosu’ndan hizmet alarak karşılıyor. KKB, TBB risk merkezi’ne aynı zamanda teknolojik altyapı hizmeti de veriyor. Risk merkezi, KKB’nin ataşehir’deki binasında kuruldu.
KKB kredi notu nedir.
Sektörde yaygın adı ile kredi skoru, tüketicinin KKB’de yer alan bilgilerinin değerlendirilerek bireylerin risklerini göreceli rakamsal bir değer olarak ortaya koyar. KKB kredi notu’nun amacı, bireyleri öngörülen riskleri açısından rakamsal bir değer vererek bir sıralamaya koymaktır.
Bir kişinin KKB kredi notu’nun bir başkasına göre düşük çıkması bu kişinin geçmişinde mutlaka ciddi bir öneme sorunu yaşamış olduğu anlamına gelmez. Örnek vermek gerekirse geçmişe dair kredi geri ödemelerinde hiç bir sorun yaşamamış iki kişiden birinin bankalarla daha fazla sayıda ve daha eskiden devam eden kredi ilişkisi bulunuyorsa, bulunmayan kişinin kredi notu bulunan kişiye göreceli olarak daha düşük çıkacaktır. Bunun sebebi, borç’una olan sadakatine ilişkin diğer kişiye göre KKB veritabanında kayıtlı daha az bilgi bulunmasıdır.
KKB kredi notu bir referans değer olsa da unutulmamalıdır ki nihai bir referans değildir.
Kişilerin kredi başvurularıyla ilgili olumlu ya da olumsuz karar vermek için sınırların nereden çekileceği ve kredi notuna ek olarak başka hangi kriterlerin dikkate alınacağı, tamamen kredi veren üye kuruluşların insiyatifindedir.