KGF maliyeti ve limiti ne kadar.

Bunun dışında ayrıca Kredi Garanti Fonu web sitesindeki bir onlien başvuru formu da mevcut.
KGF Maliyeti nedir.
Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için bir dosya ücreti alınıyor.
Bu ücretin ne kadar olduğu hakkında detaylı bir bilgi bulamadık.
Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefalet ile kullanılması durumunda da, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınıyor.
KGF limiti ne kadar.
Bir KOBİ için kefalet üst limiti 750.000 TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.000.000 TL, riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan kredi garanti fonu, kredinin en çok %80’ine kadar kefalet veriyor.
Kredi Garanti Fonu hangi bankalarla çalışıyor.
KFG neredeyse türkiye’deki tüm bankalarla işbirliği içerisinde. Bankaların web sitelerini gezerek KFG Başvurusu hakkındaki sayfaları sizler için çıkardık. Ne yazıkki oldukça sınırlı sayıda banka web sitesinde KFG’ye yer vermiş.