Kefalet limiti ve sanayii destek paketi.

15 milyar TL kefalet limitini haiz imalat sanayii destek paketi ile ülkemiz imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışını sağlayarak imalat sanayii sektöründe yer alan yatırımları destekleyeceğiz.
25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT destek paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz.
10 milyar TL kefalet limitini haiz bölgesel odaklı kobi destek paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek sağlayarak, bulundukları bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı veriyoruz.
4 milyar TL kefalet limitini haiz girişimci destek paketi ile girişimcilik ekosistemini geliştirerek, genç ve tekno girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını sağlayarak yenilikçiliği ve yüksek teknoloji üretimini destekleyeceğiz.
4 milyar TL kefalet limitini haiz kadın girişimci destek paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimcilerimizi ve kadın kooperatiflerimizi destekleyerek kadın girişimciliği ekosistemini güçlendirmekte kararlıyız.
7 milyar TL kefalet limitini haiz yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği destek paketi ile iklim değişikliğinin yol açacağı sorunların ülkemiz ekonomisi için getirdiği riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmaları destekleyeceğiz.
4 milyar TL kefalet limiti haiz teknoloji destek paketi ile teknoloji alanında yazılım, blokzinciri, yapay zeka, akıllı şehir, giyilebilir teknolojiler, felaket kurtarma merkezleri ve bulut bilişim hizmetleri gibi belirli alanlarla sınırlı olmak üzere teknoloji firmalarımızı desteklemeyi öngörüyoruz.
1 milyar TL kefalet limitini haiz dijital dönüşüm paketi ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlanmasını sağlamayı hedefliyoruz. İnternet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı kiralanmasına ilişkin giderler, donanım desteği ve yazılım lisans giderlerine ilişkin harcamaları destekleyeceğiz.
10 milyar TL kefalet limitini haiz eğitim destek paketi ile personel giderlerini ödemekte güçlük çeken özel okullara finansman desteği sağlayarak faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine destek olacağız.
20 milyar TL kefalet limitini haiz yeni evim programı inşaat destek paketi ile orta gelir grubuna hitap eden konut arzının artırılabilmesi için konut üreticilerine uygun maliyetli finansman imkanı sağlayacağız. Paket kapsamında yararlanıcılar projelerini yeni evim programı kapsamında yapmayı taahhüt edecek. Aynı zamanda, bankayla projenin tamamlanmasına yönelik garantörlük sözleşmesi imzalayacak. Müteaahitleri, bu şartları sağlamaları halinde destekleyeceğiz.
10 milyar TL kefalet limitini haiz konut inşaat destek paketi ile inşaat sektöründe arz talep uyumsuzluğunu ortadan kaldırılması amacıyla tamamlanmamış projesi olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarımızı destekleyeceğiz.