KDDF oranı artışının iptali.

TÜDEF Genel başkan yardımcısı ali çetin, Danıştay önünde yaptığı basın açıklamasında, yatırımların artırılması amacıyla 1985 yılında KKDF konusunda bankalar kurulu’na yetki verildiğini, 2006’da çıkarılan “Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun” ile söz konusu yetkinin kaldırıldığını savundu. Tüketici kredilerinden alınan KKDF kesintisinin hiçbir yasal yönü bulunmadığını ileri süren çetin, şunları kaydetti.
“Bakanlar kurulu’nun olmayan bir yetki ve ortadan kalkmış bir yasal dayanağa rağmen KKDF oranını artırması hukuk tanımazlıktır. Maliye bakanlığı Gelir idaresi başkanlığı GİB ise Bakanlar kurulu kararı bile olmayan bir yetki ile yasaları geriye doğru işletiyor. GİB tarafından bankalar birliği’ne gönderilen yazı hukuk bilmemektir, yasalara sayıgısızlıktır. Karar, Tüketicinin korunması hakkında kanun’un 10. maddesindeki, “Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.”
Hükmüne aykırıdır.”