KDDF artışına danıştay’dan müdahale.

28 ekim 2010 tarihli 2010/974 sayılı bankalar kurulu kararına istinaden, KDDF oranı değişikliği ile ilgili olarak gelir idaresi başkanlığı bankalar birliği’ne bir yazı göndermiş ve kredinin kullanım tarihine bakılmaksızın tüketici kredilerinde belirlenen oranın yüzde 15’e çıkarıldığı ifade edilmişti. Bunun üzerine bankalar, 28 ekim 2010 tarihinden önce imzalanmış sözleşmelerin bu tarihten sonraki taksit ödemelerinde de bu artışı yansıtmıştı. TÜDEF bu konudaki hukuki hatanın düzeltilmesi için yargı yoluna gitmiş ve danıştay’a işlemin iptali yönünde dava açmıştır. Danıştay 10. dairesi sayılır kararı ile 28.10.2010 tarihinde önce imzalanmış sabit faizli sözleşmeler için KDDF artışının yürütmesini durdurmuştur.
TÜDEF konu ile ilgili açıklamalarında 28.10.2010 tarihinde önce imzalanmış tüketici kredi sözleşmeleri için yapılan uygulamaların yasa dışı olduğunu vurgulamış ve tüketicileri bankaların çağrısına uymamaya davet ederek ödemeleri itirazı kayıtla yapmalarını, ayrıca konuyu TS hakem heyerleri’ne götürmelerini istemişti. Danıştay TÜDEF’in savunduğu görüşleri aynen kabul etmiş ve yürütmenin durdurulmasını aynı gerekçelere bağlamıştır.