Kaynak limiti 50 milyar liraya çıktı.

Kredi garanti kurumlarınca sağlanan kefalet bakiyesi 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye hazine ve maliye bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı.
Kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin kararda değişiklikler yapıldı. Kararın tanım maddesine, Türkiye kalkınma ve yatırım bankası “kredi veren” olarak tanımlandı.
Bu maddede hazine destekli kredi kefaleti kullananları tanımlayan yaralanıcı başlığında yer alan “KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeleri” ibaresi “hazine destekli kredi kefaleti kullanan gerçek ve tüzel kişileri olarak değiştirildi.
Dünya’nın aktardığı habere göre, Resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla karar kapsamında kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye hazine ve maliye bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı.
Karar kapsamında ayrıca, yatırım kredileri için ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süreye, ihtiyaç duyulması halinde bir ay ilave yapılması hüküm altına alındı.
Hazine ve maliye bakanlığı’nca belirlenecek kefalet limitleri
Karara göre, Türkiye kalkınma ve yatırım bankası’na kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme imkanı tanındı.
Her bir yararlanıcı için hazine ve maliye bakanlığı’nca belirlenecek kefalet limiti, gerçek kişi yararlnıcılarda 100.000 TL olarak tespit edilirken, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL’den 35 milyon TL’ye kobi tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı.
Ancak karara eklenen bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31 aralık’a kadar KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 50 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yatırımcılar için ise azami 350 milyon TL olarak uygulanması hüküm altına alındı.
Diğer bir geçici maddeye göre, kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde kararın b bendi kapsamında kullanıcının vergi dairesine ve SGK’ya vadesi geçmiş borcunun olmaması varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20’sini aşmaması şartıyla öncelikle olarak ödenmesi şartı da 31 aralık’a kadar aranmayacak.