Karbon giderim kredileri teknoloji ve finans sektörlerini cezbediyor.

Teknoloji ve finanstan kimya ve havacılığa kadar çeşitli sektörler piyasa dostu teşviklerin cazibesine kapıldıkça karbon giderme kredilerine olan talebin hızla artması beklenmektedir. Bu krediler karbondioksitin atmosferin mühendislik yoluyla çıkarılmasını temsil etmektedir. Bu süreç emisyon azaltımlarının mevcut hızı göz önüne alındığında, birçok bilim insanı tarafından BM paris iklim anlaşmasının iklim değişikliğine hafifletme hedeflerine ulaşılması için gerekli görülmektedir.
Küçük girişimler atmosferik CO2’yi uzaklaştırmak için teknolojiler geliştirmede ön saflarda yer alıyor ve bu da ticarete konu karbon uzakaştırma kredileri üretiyor. Bunlar şirketler tarafından emisyonlarını dengelemek için satın alınabilir.
Ancak bu teknolojiler henüz emekleme aşamasındadır ve yaygın olarak benimsemelerine ve maliyet etkinliğine daha yıllar vardır. Genellikle orman koruma veya yenilenebilir enerji projelerinden elde edilenler gibi gelenksel kredilerden daha pahalıdırlar. Karbon gideriminin kirliliğin devamını sağlama potansiyeli ve ölçeklenebilirliği konusundaki şüphelere rağmen, ABD enflasyon azaltma yasası piyasanın büyümesini hızlandırmayı amaçlayan vergi teşvikleri getirmiştir. Avrupa komisyonu da avrupa’da karbon giderimi için bir sertifikasyon çerçevesi önermiştir.
2023 yılında yaklaşık 4,6 milyon ton mühendislik ürünü giderim kredisi satın alınmış ve harici sertifikasyon şirketleri tarafından doğrulanmış yaklaşık 118.000 ton teslim edilmiştir. Bu teslimatların çoğu yaklaşık %93’ü karbonu tutmak için tarımsal atıkları odun kömürüne dönüştüren daha basit bir süreç olan biyokömür içindi. Nasdaq’a ait bir pazar lideri olan puro earth sertifikaların çoğunu sağladı.
Puro.earth şimdi ” gelişmiş ayrışma ” ve havadan kimyasal karbon yakalama gibi daha karmaşık mühendislik teknoljileri için standartlar oluşturmak üzere çalışıyor. Isometric atıkların yeraltında depolanmak üzere sıvıya dönüştürülmesini içeren biyo yağ için standartlar belirlemiştir. Puro.earth şu anda sertifikalı mühendislik ürünü uzaklaştırma kredilerinin yaklaşık %80’ini temsil ediyor ve 2023’te neredeyse iki katına çıkarak 65.026 tona ulaşacak.