Kansas city Fed başkanı yüksek enflasyon nedeniyle faiz indirimine karşı çıkıyor.

Kansas city federal rezerv başkanı Jeff schmid bugün yaptığı açıklamada, federal rezerv’in bu aşamada faiz oranlarını düşürmeyi düşünmemesi gerektiğini belirtti. Schmid kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmek için temel nedenler olarak %2 hedefinin üzerindeki kalıcı enflasyonu ve istihdam piyasasının sağlamlığını gösterdi. Schmid’in yorumları overland park, kansas’ta düzenlenen 2024 tarımsal emtia vadeli işlemler konferansı için hazırlanan konuşmasının bir parçasıydı.
Schmid 2024’e yüksek bir notla başlayan mevcut enflasyon oranının ve sıkı işgücü piyasaların federal rezerv’in kısıtlayıcı politikalarının devamını gerektirdiğini vurguladı. Schmid enflasyonun %2’llik rezerv’in hedefe doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair “açık ve ikna edici kanıtlar” bekleyerek sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi.
Schmid’in açıklamalarının bağlamı, federal rezerv yetkililerinin yılın ilerleyen dönemlerinde olası faiz indirimlerinin zamanlamasını ve ölçeğini tartıştığı bir döneme denk geliyor. Borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi muhtemel olmakla birlikte, bunun başlangıcı ve büyüklüğü daha önce öngörülenden daha küçük olabilir. Merkez Bankası, hedef orana doğru gevşeyip gevşemediğini belirlemek için enflasyon eğilimlerini yakından izliyor. Schmid ayrıca bir miktar dengesiz olduğuna inandığı iş piyasasının mevcut durumuna değinerek, istenen enflasyon oranına ulaşmak için daha zayıf bir iş piyasasının gerekli olabileceğini öne sürdü. Schmid ayrıca mart 2022’den bu yana politika faizini yüzde 5,25 puan arttıran agresif faiz artışlarına rağmen ekonominin direnç gösterdiğine dikkat çekti. COVID-19 salgını sırasında önemli ölçüde genişleyen federal rezerv’in bilançosu konusunda schmid bunun daha da azaltıldığını görme arzusunu dile getirdi.
Fed’in bilançosunu iki kattan fazla artarak 2022 yazında yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı, ancak o zamandan beri bir küçültme aşamasındaydı. Şu anda federal rezerv hazine tahvillerini ve ipoteğe zamandan beri bir küçültme şu dayalı menkul kıymetleri elden çıkarma hızını yavaşlatıp yavaşlatmamayı değerlendiriyor.