Kamu alımları teşvik olarak kullanılanacak.

Kalkınma bakanlığı araştırma, geliştirme ve girişimcilik daire başkanı süleyman alata:
Kalkınma bakanlığı olarak politikaların oluşturulmasındaki hedefimiz, KOBİ politikalarında bir dönüşüm gerçekleştirmek. Bu dönüşüm nereden ortaya çıkıyor; Türkiye’nin gömleği dar geliyor.
Ülke olarak çok daha iyisini yapabiliriz. Bu da ancak dönüşüm gerçekleştirmeye bağlı. 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için KOBİ’ler dönüştürülmeli. Teknoloji yoğun üretim yapan kaliteli insan gücüyle çalışan KOBİ’ler oluşmalı. Bugün KOBİ’lerin temel sorunları: ölçek küçüklüğü düşük verimlilik yetersiz sermaye, Kalite ve teknoloji düşüklüğü, nitelikli eleman eksikliği, kurumsal şeffaf olmayan yapılar ve fiinansmana erişim olarak sınırlanıyor. Bütün dünyada KOBİ desteklerinde dönüşümden bahsediliyor. Dünyada destek sistemlerinde dönüşüm yaşanıyor ve ağırlıklı büyüme eğilimli, istihdam sağlayan, inovasyon üreten ve ihracata odaklanan KOBİ’lere destekler yoğunlaşıyor. Biz 2023 girişimci vizyonu oluşturduk. Bu vizyon çerçevesinde desteklerimiz de belirlenecek. Kamu alımları da bir destek unsuru olarak kullanılacak.
KOBİ’lerde markalaşma, patent ve özgün ürün geliştirme artırılmalı TÜBİTAK makine imalat teknolojileri grubu yürütme komitesi sekreteri dursun çiçek: TÜBİTAK’ın son 3 yılda özel sektöre verdiği hibe destek 1 milyar liraya ulaştı. TÜBİTAK’a her yıl özel sektörden ortalama 2 bin proje geliyor. Yılda bin tane projeye değerlendiriliyor ve izleniyor. Müşteriye verilen hizmetin karşılığında ne harcadığını bilmek zorundayız. Mental değişikliği ve verimlilik önemli. En önemlisi de dinamizm. Sahanın istek ve taleplerine hızlı cevap verecek yapılanma olmalı. TÜBİTAK başvurularında KOBİ’lerin oranı yüzde 79. Desteklenen projelerin de yüzde 75’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Hibe desteklerinde son 3 yılda atılım oldu, tabi sadece hibe dağıtmak, bilinirlikle önemli mesafe kaydetti. Bir dönüşüm zamanı. Sadece hibe destek le Ar-Ge inovasyonu oluşturma önemli ama bundan sonra ne olacak. KOBİ’lerde markalaşma, patent ve özgün ürün geliştirme artırılmalı.
Türkiye’de KGF’ye başvuru oranı düşük Kredi garanti fonu genel müdürü hikmet kurnaz:
KOBİ’ler ekonominin sosyal dokularını oluşturur. Girişimciliğinin finansmana erişimi ve yatırıma dönüşmesi önemli. Finans sektörü fiziki varlıkları likidite etmez ise kullanım değeri ile kalır. Reel ekonomi içinde fiziki varlıklara değer katan kendisi. Avrupa birliği’nde her 10 KOBİ’den biri KGF’ye başvuruyor. Türkiye’de ise her bin KOBİ’den ancak 3’ü KGF’den yararlanıyor. Bu KGF’nin ya kendi başarısızlığı ya da sektörün. Bugün KGF’nin kaynakları 1 362 milyon liraya ulaştı. KOBİ’lerle daha fazla iç içe geçecek projeler geliştireceğiz. Doğrudan ve dolaylı olarak desteklediğimiz tarım projelerinde üretici sayısı 74 bine ulaştı. Bugün KGF’den yararlanan KOBİ sayısı 12 bini aşmıştır. 2007’de hakim ortağının TOBB olmasıyla 2009’da KGF’den yararlanan KOBİ sayısı 12 bini aşmıştır. destek vermesiyle KGF trendi artmıştır. KGF, bir ülkenin para politikası araçları olarak düşünülmeli. KGF, kredilerin hangi sektörlere yönlendireceğine belirleyici bir rol oynamalı.
100 bin ihracatçı KOBİ hedefliyoruz Ekonomi bakanlığı ihracat genel müdürü yavuz özutku:
İhracata dönük devlet yardımları önemlidir. KOBİ’lere yönelik ihracata yönelik destek sağlıyoruz. Devlet dönük devlet yardımları önemlidir. Ancak KOBİ’lere öncelik verilir. Türkiye’de yüzde 95 üzerinde KOBİ varlığı var. TÜİK’e göre yüzde 60 ihracatı KOBİ’ler yapıyor. Bu verilerde 1 numara KOBİ’ler 2023 hedeflerimiz var. 500 milyar dolar ihracat 625 milyar dolar ithalat. 56 bin ihracatçımız var bugün. 2023’ün 100 bin ihracatçı hedefinde KOBİ’lere destek veriyoruz. Bir KOBİ’mizden 2 kişi yurtdışına gidip pazar araştırması yapabilir. E-ticaret desteğimiz var. Kümelenmeyi önemsiyoruz. Kümelenme özellikle KOBİ’lerin bir araya gelmesi ve uluslararası pazar açılmasında önemli bir enstrümandır. Bir KOBİ’ye en başından sonra kadar taşıyabilirsek ne mutlu bize. Makro politikalar oluşturulurken mikro bazlı işletmelerin nefes alması ve uzun soluklu olması bizim için önemlidir.