Kademeli ve düzenli bir yeşil dönüşüm.

TBB başkanı alpaslan çakar, türkiye sürdürülebilirlik finans forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda dünyada yeni ve farklı sorunların yaşandığı bir döneme tanıklık ettiklerini belirterek, Kovid-19 salgını döneminde ortaya çıkan zorlukların ekonomik siyasi ve sosyolojik ve psikolojik bir değişim getirdiğini söyledi.
Jeopolitik gelişmelerin ve bölgesel nitelikli sıcak savaşların sosyal etkinliklerinin yanı sıra küresel finans sisteminin dinamiklerini de değiştirdiğini anlatan çakar, yaptırım ve uyum konularının oldukça kritik bir konuma geldiğini ve krizlerin yeni düzenlemeleri ortaya çıkarırken finansal sisteme ilişkin risk kavramının da değiştiğini bildirdi.
Çakar, dünyada çevre kirliliğine dair kaygıların ve çevreyi koruma yönündeki çabaların arttığına işaret ederek, “Bu nedenle iklim değişikliği de dünya üzerindeki yaşamı tehdit ettiği için global bazda ortak çalışmayı zorunlu kılıyor. İnsanlığın bu zorlu süreçlerle başa çıkabilmesi için küresel düzeyde işbirliklerinin oluşturulması bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması ve politikaların geliştirilmesi önemlidir” diye konuştu.
Finans sektörünün hem iklim değişikliğiyle neden olan hem de bu değişimden etkilenen kırılgan sektörlere destek sağlaması nedeniyle iklim risklerine yüksek oranda maruz kaldığını dile getiren çakar, “Belirtilen zararları asgari düzeye indirmenin yolu, birlikte proaktif önlemler alacak şekilde hedef odaklı harekete etmektir.” ifadesini kullandı. “KADEMELİ ve düzenli bir yeşil dönüşüm zorunlu” Alpaslan çakar, bugünün dünyasında ekonomik sürekliliği ve büyüme potansiyelini korumak adına kademeli ve düzenli bir yeşil dönüşümün zorunlu olduğunu aktararak sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda yeşil projelere yönelik finansman büyük oranda sınırlı bir alana odaklanmış ve esas olarak gelişmiş ekonomilerde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde yeşil finansman olanaklarının arttırılması hayati önem taşımaktadır. Bu ortamda hükümetlerin liderliğinde, ilgili tüm paydaşların yeşil dönüşüme aktif olarak katkıda bulunmasına ihtiyaç vardır. Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde oynadığı rol ve attığı adımlar, ulusal katkı beyanımız vb. çeşitli politikalar ve uluslararası işbirlikleri ile şekillenmektedir. “Türkiye sürdürülebilirlik kalkınma ve çevre dostu teknolojilere geçiş yapmayı hedefliyor”
TBB Yönetim kurulu başkanı çakar, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojilere geçiş yapmayı hedeflediğini ve bu doğrultuda önemli girişimlerde bulunduğunu belirterek, adil ve kapsayıcı yeşil dönüşümün gerçekleşme sürecinde finans sektörünün liderlik üstlenmesinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.