Johnson & Johnson AAN toplantısında nipocalimb’ın potansiyelini vurguladı.

Johnson & johnson amerikan nöroloji akademisi’nin 2024 yıllık toplantısı’nda jeneralize myastenia gravis ve diğer otoankitor kaynaklı hastalıklar için bir araştırma tedavisi olan nipocalimb’in benzersiz moleküller özelliklerini vurgulayan yeni veriler sundu. Şirket, tedavinin hızlı derin ve sürekli düşürücü etkilerine katkıda bulunabilecek yüksek bağlanma afinitesi ve özgüllüğünü sergiledi.
Sunulan veriler, nipocalimb’ın kas güçsüzlüğü ile karakterize nadir bir hastalık olan GMG’li hastalar için optimize edilmiş tedavi sonuçlara sağlama potansiyeline sahip olduğunu gösteren hem klinik hem de klinik olmayan çalışmalardan elde edilen bulguları içermektedir. Bir faz 2 klinik çalışması, önemli ölçüde azalması olan MG hastalarının günlük yaşam aktivitelerinde daha fazla iyileşme gösterdiğini belirtmiştir.
Johnson & johnson klinik geliştirme lideri dr. shindu racmcharden “Bu yeni veriler nipocalimb’in GMG gibi otoantikor kaynaklı nörolojik hastalıklar için optimize edilmiş tedavi sonuçları sağlama potansiyeline ilişkin ek kanıtlar sunmaktadır.” dedi.
Nipocalimb şu anda maternal fetal durumlar nadir otoantikor hastalıkları ve yaygın romatoloji dahil olmak üzere oto ve alloantikor kaynaklı hastalıkların üç segmentinde çalışılmaktadır. Tedavi fetüs ve yenidoğanın hemolitik hastalığı GMG sjögren hastalığı ve romatoid artirt gibi çeşitli durumlarda klinik etkiler göstermiştir.
ABD gıda ve ilaç dairesi FDA nipocalimb’a GMG de dahil olmak üzere çeşitli durumlar için Fast track ve diğerleri için yetim ilaç statüsü vermiştir. Fetüs ve yenidoğanın hemolitik hastalığı HDFN için araştırma tedavisi de şubat 2024’te fda’dan çığır açan terapi ataması aldı. Johnson & Johnson başkan yardımcısı dr. katie abouzahr hastalar için sürekli semptomsuz remisyonla sonuçlanabilecek potansiyel olarak dönüştürücü tedaviler sunmak için şirketin uzmanlığından yararlanma taahhüdüne dile getirdi.
AAN 2024 yıllık toplantısı’ndaki sunum, johnson & johnson’ın otoantikorlarla ilişkili hastalıklarda karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları ele almaya yönelik devam eden çabalarının bir parçasıdır. Bu rapor şirketin basın açıklamasına dayanmaktadır.