İyi planlanmalı mortgage.

Keller Williams ülke direktörü emre erol: “keyifli bir fikir olarak gözükmekle beraber belli başlı riskleri de yanında getirmektedir. Türkiye gibi kalabalık ve geleneksel aile yapılarında vasiyet ve varisler hassas bir konudur. Reverse mortgage, danışmanlığının çok iyi verilmesi, iyi planlanması ve iyi regule edilmesi gereken bir üründür. aksi takdirde amaçlar dışında kullanılabilir ve tüketiciler için istenmeyen kayıplara yol açabilir. Türkiye’de faizler hala global değerlere göre yüksektir. Yüksek faizlerde ötelenen borçlar hem tüketici hem de borç veren kurumlar için belli riskleri yanında getirecektir. Örneğin borç ana para+faiz miktarının evin gelecekteki değerini geçtiği durumlar gibi. Farklı finansal enstrümanlar ve servisler piyasalara bir derinlik getirir. Ancak bugünün şartlarını ve faizleri dikkate aldığımızda ben daha erken olduğunu düşünüyorum. ” Finansal annüite piyasası gelişmeli
Sorumlu değerleme uzmanı dr. ahmet büyükduman: “Bu ürünün yakın zamanda türkiye’de de olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu ürünün türkiye’de devreye girebilmesi için 10-20-30 yıllık finansal annüite eşit taksitle ödeme piyasasının gelişmesi gerekmektedir. Ayrıca yaşlı insanlarca anlaşılması zor karmaşık bir üründür. Tüm bunların yanı sıra sosyolojik olarak insanların miras bırakma düşüncesinden uzaklaşmaları gerekebilir. Miras yaşlı insanların çocukları üzerindeki denetimlerinin en önemli kaynağıdır. Böyle bir ürünün yaygınlaşması finansal piyasayı derinleştirecektir. Öte yandan ileri yaşlardaki insanların tüketim harcamalarını artırmalarına neden olarak toplumsal tasarrufların azalmasına dolayısıyla ekonominin büyüme hızının düşmesine eden olabilir.”
birçok kişi varlık zengini ama gelir sorunu yaşıyor.
türkiye’deki varlık ve gelir dengesizlikten dolayı faydalı olacağını düşünüyorum. Birçok kişinin varlık zengini olmasına rağmen aylık gelir konusunda sıkıntı çektiğini görüyoruz. Bunun çözümü de genelde varlık satışı olarak görülüyor. Reverse mortgage’in satışa göre farklı malı satmadan kira üzerinde aylık bir gelir sağlanabilecek olması.” Reverse mortgage nedir.
Mal sahibinin evinin değerine karşı borçlandığı bir konut kredisi türüdür. Reverse mortgage’da kredi kuruluşu müşterisine bu krediyi ölünceye kadar düzenli aylık ödemeler şeklinde kullandırıyor ve kredinin geri tahsilatını da evi satarak sağlıyor. Dolayısıyla reverse mortgage’da müşteri kredi kuruluşuna ölene kadar hiçbir geri ödeme yapmak zorunda kalmıyor. Ayrıca kredi kullanıcısı bu süre zarfında reverse mortgage için kullandığı konutunda herhangi bir kira vs. ödemeden oturmaya devam ediyor.
Reverse Mortgage ile mortgage kredisinin farkı nedir.
Mortgage veya konut kredisinde mal sahibi aylık ödemelerle yükümlüyken reverse mortgageda mal sahibine ödeme yapılır. Mal sahibi vergiler, aidatlar gibi masraflardan kendisi sorumludur.