İtalya 2025 bütçe planları için 20 milyar avro istiyor.

İtalya 2025 yılı bütçe taahütlerini yerine getirebilmek için 20 milyar avro temin etme arayışında olduğundan önemli bir finansman ihtiyacıyla karşı karşıya italyan hazinesi, bugün yayınladığı altı aylık ekonomik ve mali bölgesinde, yıllık bütçe açığının avrupa birliği kuralları dahilinde tutulması için bu finansmana ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Hazine’nin projeksiyonları başbakan giorgia meloni’nin bazı harcama ve vergi indirimi girişimlerini uzatmaya karar vermesi halinde, açığın GSYH’nin oranının 2025 yılı için öngörülen %3,7’den %4.6’ya yükselebileceğine işaret ediyor.
Halihazırda 2024 bütçesinde finansman zorluklarına yol açan bu girişimler altı ve orta gelirliler için sosyal katkı payları ve gelir vergilerinde toplamda yaklaşık 15 milyar avroluk indirimleri içermektedir.
Hükümet açığı büyük ölçüde sabit tutmak için muhtemelen harcama kesintileri ve vergi artışlarının bir karışımı yoluyla bu önlemleri finanse etme seçenekleri araştırıyor. Mevcut plan AB’nin 2025’ten başlayarak dört ila yedi yıl boyunca açığın ve borcun kademeli olarak azaltmasını gerektiren reform mali kurallarına uygundur.
Ekonomi bakanı giancarlo giorgetti italya’nın mali uyum süresinin yedi yıla uzatılması olasılığını AB komisyonu ile görüşme niyetinde olduğunu ifade etti. Avro bölgesi’nde üretime oranla en yüksek ikinci borç oranına sahip olan ülkenin borcunun 2023’te %137,32’ten 2026’da GSYH’nin %139,8’ine yükselmesi 2027’de ise hafif bir düşüşle %139,6’ya gerilemesi bekleniyor.
Giorgetti’nin de belirttiği gibi bu borç gidişatı kısmen ev tadilatlarına yönelik maliyetli teşviklerin “yıkıcı etkisine bağlanmaktadır.
Mevcut zorluklara rağmen, projeksiyonlar italya’nın borç oranının bu teşviklerin etkisi azaldıkça 2028 yılından itibaren hızla düşmeye başlayacağını göstermektedir. Hazine’nin gelecek yıl için gayri safi yurtiçi hasıla tahmini bütçe taahütlerini sürdürmek için gereken 20 milyar avroluk rakamın temelini oluşturuyor.