İsveç merkez bankası özkaynaklarını artırmak için 4 milyar dolar arıyor.

İsveç merkez bankası, ülke parlamentosuna özkaynaklarını yasal taban seviyesine getirmeyi amaçlayan önemli bir sermaye enjeksiyonu önerdi. Talep edilen miktar 43,7 milyar isveç kronu olup bu yıl içinde restorasyonun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başkan erik thedeen riksbank için mali bağımsızlığın önemini vurgulayarak negatif özsermayenin kısa vadede merkez bankasının para politikasını uygulama kabiliyetini engellemesine rağmen, uzun vadede bankanın bağımsız para politikasına olan güvenin sürdürülmesinin mali özerklik gerektirdiğini belirtti. Riksbank’ın mali durum 2022 yılında yaklaşık 80 milyar kronluk önemli bir zarar bildirmesi ve özkaynaklarda 18 milyar kronluk bir açığa yol açmasının ardından inceleme altına alınmıştır. Bu zararın başlıca nedeni faiz oranlarındaki önemli bir yükselişti ve bu da bankanın 2015’ten 2021’e kadar satın aldığı tahvillerin değerinde bir düşüşe neden oldu. 2023’te yürürlüğe giren mevzuat riksbank’ın öz sermayesi için 60 milyar kronluk bir hedef ve yaklaşık 40 milyar kronluk bir taban çizgisi belirleyerek yeni mali hedefler belirledi. 2023 yılı sonu itibariyle merkez bankasının özsermayesi yaklaşık olarak eksi 2 milyar kron seviyesindeydi.
Sermaye infüzyonu önerisi, merkez bankasının mali durumunu istikrara kavuşturmayı ve uzun vadeli operasyonel bağımsızlığını sağlamayı amaçlayan bu gelişmelere bir yanıt olarak geliyor. ABD dolarını isveç kronuna çevirmek için kullanılan döviz kuru 1 dolar kronudur.