İşten çıkarıldım, özel işsizlik sigortası.

İşsizlik sigortasının 2012 için en az 2008 – 2009 yılında olduğu kadar gündemde olacağına inanıyoruz. Ancak bu ürünlere sahip tüketicilerin önemli bir kısmı halihazırda işveren tarafından yapılan işten çıkarma uygulamalarında hangi durumlarda özel bir işsizlik sigortası tazminatına hak kazanacaklarını bilmiyorlar. İşte bu yüzden özel işsizlik sigortası uygulamalarında sektör lideri olan BNP paribas cardif’e bu ürüne özel sorularımız ilettik ve aldığımız yanıtları sizlerle paylaşmak istedik. Bizi kırmayıp kendilerine ilettiğimiz soruları hızlıca yanıtlayan BNP paribas cardif sigorta iş ortaklıkları kanalı GMY cevdet altuğ’a ve yardımları için insan kaynakları ve kurumsal iletişim GMY Ebru taşçı firuzbay’a teşekkür ediyoruz. İşte sorularımız ve aldığımız cevaplar. TF işten çıkartılan birinin, uygulamadaki iş kanunu nedeniyle işyeriyle mutabakata varılması durumunda işkur işsizlik sigortasından maaş alması mümkün olmuyor. Aynı durum özel işsizlik sigortalarında da geçerli mi.
CA: İşsizlik sigortası alan bir kişiye “istem dışı işsizlik teminatı’ndan tazminat ödemesi yapılabilmesi için bazı ön koşullar mevcut bulunuyor. Örneğin, kişinin işten çıkarılma yazısını iletebilmesi ve işsizlik kurumu’ndan verilecek olan tazminat ödemesine hak kazanıyor olması gerekiyor. İşveren ve çalışan arasında anlaşma olursa bu şartları yerine getiremeyeceğinden dolayı işsizlik sigortası ödemesine de konu olamıyor. Bu gibi anlaşmalar, işleyiş açısından suistimale ve sebepsiz zenginleşmeye sebep olabileceği için sigortanın kapsamına giremiyor.
TF: Özel işsizlik sigortalarının işkur işsizlik sigortası’na kıyasla avantajları nelerdir.
CA: Özel işsizlik sigortaları işkur ödeneğine ek olarak, kişilerin işsiz kaldıkları dönemde hayat standartlarını koruyabilmeleri için ekstra maddi destek sağlayan ürünler konumunda bulunuyor. Sigortalılara faydası, sigortalı teminat limitini, yani işsizlik durumunda aylık ödenecek tazminat miktarını, kişilerin kendi maaşı ile orantılı seçme şansına sahip olabilmelidirler.