İstanbul finans merkezi.

İFM’den kamudan kalan alanın yüzde 70’ine talep alındı. İstanbul finans merkezi genel müdürü ahmet ihsan erdem türkiye cumhuriyeti devleti’nin vizyon projesi olan istanbul finans merkezi’nin ziraat bankası vakıfbank ve halkbank gibi kamu bankalarının genel müdürlüklerinin taşınması ile faaliyetlerine başlamış ve hali hazırda yaklaşık 8 bin çalışana ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Diğer faz açılışlarının tamamlanması ile birlikte tüm kamu ve özel paydaşlarıyla faaliyetlerine hızla devam edeceklerini kaydeden erdem İFM bünyesinde sunulan hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 21 mayıs 2020’de yüzde 100 türkiye varlık fonu hissedarlığında yönetici şirketleri olan TVF ifm a.ş’nin kurulduğunu hatırlattı. Finans sektörü için önemli bir potansiyeli barındıran istanbul’un bu potansiyelini değerlendirmek amacıyla kavramsal temelleri 2007’de ortaya konan İFM’nin 2019 yıılında TVF’nin devreye girmesi ile stratejik bir önem kazandığını belirten erdem şunları söyledi:Ana amacımız çok boyutlu finansal hizmetler uluslararası ticaret ve enerji ekosistemini oluşturmak. Bu ana amacı gerçekleştirebilmek adına üç temel hedefimiz türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak adına çalışmalarımıza odaklanıyoruz. Bir diğer hedefimiz olan finansal piyasalarımızın ve ürünlerimizin derinleşmesini oldukça önemsiyoruz. İFM’nin tüm katılımcılarına yeni iş ve yatırım fırsatları sunmayı da önemli bir hedef olarak görmekteyiz. Bu hedeflere ulaşmak için paydaşlarımızla bir araya gelerek, var olan pastayı daha da büyütmeyi ve türkiye’nin bu pastadan daha fazla pay almasını sağlayacağız.”