İSO türkiye ihracat iklimi endeksi belli oldu.

İstanbul sanayi odası İSO türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi ocakta 50,6 olarak gerçekleşti. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen iso türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi’nin ocak 2024 dönemi sonuçları açıklandı. Buna göre endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Aralıkta 49,7 olan İSO türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi ocak 2024’te 50,6’ya yükseldi. yılın ilk ayında türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşulları 2023 temmuz’dan bu yana ilk kez iyileşme gösterdi. Ocak’ta endeks olan altı 6 aydır ilk kez eşik değer 50’nin üzerine çıktı. En büyük 5 ihracat pazarının 3’ünde artış var. Büyüme bölgesinde yer almaya devam eden ABD ve birleşik krallık ekonomilerine italya’nın da katılmasıyla birlikte türk imalatçılarının en büyük 5 ihracat pazarından 3’ünde üretim artış gösterdi. Bu durum ihracat ikliminin yeniden güçlenmeye başlamasında etkili oldu. Ekonomik aktivitedeki genişlemenin ABD’de son 6 ayın birleşik krallık’ta ise son 8 ayın en yüksek hızına ulaşması dikkati çekti. En hızlı büyüyen pazar bae oldu türk imalat sanayi sektörünün en büyük ihracat pazarı olan almanya ocakta daralma eğilimini sürdürdü. Bu ülkede üretim üst üste 7’nci ay düşüş gösterdi ve söz konusu düşüş aralık ayına göre daha hızlı gerçekleşti. Benzer şekilde fransa’da üretim daralma kaydetti. Avro bölgesi’nin en büyük iki ekonomisi olan almanya ve fransa’nın türk imalat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 13 düzeyinde. Diğer avro bölgesi ülkelerinde ise karmaşık eğilimler gözlendi. Üretim istihdam ve yunanistan’da artarken hollanda ve avusturaya’da daraldı.