İş gücü piyasası reformları

Bakan şimşek bütçe açığında işaret ettiği maastricht kriterleri AB’ye üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katılabilmeleri için gerekli esasları belirliyor. Buna göre üye ülkelerin devlet borçlarının milli gelire oranının yüzde 60’ı bütçe açığının da yine milli gelire oranının yüzde 3’ü geçmemesi gerekiyor. Bakan şimşek’in reform ajandasında ürün piyasası reformu tarımsal reformlar işgücü piyasası reformları başta olmak üzere yapısal reformlar hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek.