İş bankası bakır ve Paladyum fonu halka arzı.

İş bankası bu hafta bakır ve paladyum yükselen %98 anapara koruma amaçlı alt fon halka arzı gerçekleştiriyor.
Bakır ve paladyum endekslerinin önümüzdeki dönemde yükseleceğini öngören yatırımcılara yönelik anapara koruma amaçlı yatırım fonu, yatırımcılara yüzde 98 oranında anapara koruması eşliğinde, 13 aylık yatırım dönemi içinde oluşabilecek bakır ve paladyum emtia endekslerinin yükselişinden belirli bir katılım oranı çerçevesinde faydalanma imkanı sunuyor. Halka arz tarihleri 7 mart 2011 – 10 mart 2011. Fonun yatırım süresi 11 mart 2011 – 25 nisan 2012 tarihleri arasında. Yani fonun vadesi 13 ay. ana para koruması yüzde 98 ve sadece yatırım dönemi sonunda koruma sağlıyor. Yani söz konusu kıymetli metallerde düşüş yaşanırken panik yapar veya ihtiyaçtan yatırım döneminden öne çıkmak isterseniz zarar edebilirsiniz.
İş bankası’nın alt fonunda asgari alım tutarı 1.000 TL 100.000 PAY ve bunun üzerinde 10 TL 1.000 PAY ve katları olarak belirlemiş. Fonu satarken de yine bu tutarlardan yapılabiliyor. İş bankası bakır ve paladyum yükselen %98 anapara koruma amaçlı alt fonu fiyat açıklama günleri her ayın 3. ve 18. günü istanbul, londra, new york tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü olarak belirlenmiş.
Fon satımında fiyat açıklama gününden bir önceki iş günü saat 17:00’a kadar verilen iade talimatları, açıklanacak fiyat üzerinden yatırımcı hesaplarına üç iş günü sonra aktarılıyor. Halka arza başvuru için iş bankası şubelerine gitmeniz gerekiyor. Vergi tüm yatırım fonlarında olduğu gibi kar üzerinden yüzde 10 stopaj olarak alınıyor. Bizce yatırımcıların burada bilmesi gereken önemli konu, bakır ve paladyumun tüm dünyada üretimde yoğun olarak kullanılan kıymetli metaller olduğu. Yani bu kıymetli metallerin fiyatının artması için üretimin sürekli artışta olması gerekir. Dünyada üretimi etkileyen bir başka önemli faktör ise petrol fiyaltarıdır. Petrol fiyatlarında bugünkü gibi önemli yükselişler yaşandığında üretim sekteye uğrar ve üretimde yaşanan bu gibi yavaşlamalar bakır ve paladyum gibi kıymetli metallerde talepte azalmaya sebep olacağından fiyatlarını aşağı yönlü olarak etkileyebilir. Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin 2011 yılında devam edeceğini düşünenlerin, bu iki kıymetli metalin fiyatının yükselişine dayandıran korumalı fonun önemli bir getiri sağlamayabileceğini dikkate almaları gerekir.