İpotek teminatlı menkul kıymetler.

Sermaye piyasası kurulu SPK yurtdışında en sık kullanılan sermaye piyasası aracı olan ve “mortgage covered bonds” denilen ipotek teminatlı menkul kıymetler taslağı’nı hazırladı.
İlgili açıklamada ipotek teminatlı menkul kıymetlere ilişkin esasları belirleme çalışmalarının tamamlandığı ve ipotek teminatlı menkul kıymetlere ilişkin esaslar tebliğ taslağı’nın hazırlanarak kamuoyunun görüşüne sunulacağı bildirildi.
İpotek teminatlı menkul kıymetlerin, bankalar ve ipotek finansmanı kuruluşları arasından kurulca uygun görülenler tarafından ihraç edileceğini ifade edildi.
İpotek teminatlı menkul kıymet İTMK nedir.
İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipotek teminatı ile verilen konut kredilerine ait ipotek teminatları, anapara ödemeleri, faiz ödemelerinin karşılık göstermek suretiyle menkul kıymet çıkarmak ve bunları halka arz etmek amacıyla çıkartılan bonolardır. Bu yöntem ile mortgage sektöründe faaliyet gösteren şirketlere daha ucuz maliyetler ile kaynak bulma imkanı tanınıyor. Bu menkul kıymetler ikincil piyasalarda yatırımcılar tarafından işlem görerek aynı zamanda türk sermaye piyasalarında derinlik sağlanmasında da yardımcı olacaktır.
İTMK’lar kredi veren kuruluş tarafından çıkartılır.
Türkiye’de ipotek teminatlı menkul kıymetler sadece ipotek teminatlı konut kredisi veren bankalar tarafından çıkartılabilliyor. Tüketici finansman şirketleri ve leasing şirketlerinin ipotek teminatlı menkul kıymet çıkarmaya yetkilileri bulunmuyor.
İpotek teminatlı menkul kıymetlerin çıkartılmasında teminat havuzunda bulunan kredilerin yapılarıyla ilgili bazı ön şartlar mevcut. Teminat varlık olabilecek ipotekli kredilerin teminatı olan gayrimenkulün yapı kullanma izni bulunması ve sigortalı olması zorunlu tutulacak. Bu zorunluluk nedeniyle uzun vadede ülkemizin yasal, planlı ve modern kentleşme hedefine de katkıda bulunulacağına inanılıyor. İTMK çıkartılması ile ilgili olarak zorunlu olması gereken diğer önemli bir şart ise ipotek verilen gayrimenkullerin değerlemelerinin SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları veya konut değerleme uzmanları tarafından yapılmış olma zorunluluğu. Yani geçmişte ekspertiz değerlemeleri şube müdürleri tarafından yapılan konutların değerlemelerini bu hizmeti sağlayan ekspertiz şirketleri tarafından yapılmaması durumunda, İTMK’lar için teminat olarak kullanılması mümkün olmayacak.