İnternetten yapılan sigorta poliçelerinde 3D secure.

Hazine ve maliye bakanlığı’nın “sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetlere, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ile mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinde ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’i resmi gazete’de yayımladı. Buna göre, mesafeli sigorta sözleşmesinde başta internet ve mobil uygulamalar olmak üzere sigorta ettiren ile sigorta edenin karşı karşıya gelmeden sigorta ürünü aldığı tüm ortamlarda, artık banka veya kredi kartıyla yapılan tahsilatlarda 3D secure 3D güvenlik sistemi uygulaması kullanılacak.
Yönetmelik kapsamında ayrıca, sigortacılık faaliyeti ve bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve tarafların karşı karşıya gelmeden akettikleri sigorta sözleşmelerinin yanında, asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabilecekleri sigortalara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. İnternetten sigorta yaptırırken 3D Secure.
Tüm dünyada çevrim için teknolojik atılımlarda finans ve sigorta sektörü öne çıkarken, Türkiye’de bu alanda bir çok sigorta şirketii çalışmalarına devam ediyor. Ancak geçtiğimiz birkaç sene içerisinde online poliçe üretimi konusunda gelişmeler yaşanırken sistem açıklarından faydalanan kötü niyetli kişiler yüzünden zarara urğadılar. Bu da internetten poliçe üretiminin artmasında bir engel oluşturdu. Sistem şöyle çalışıyor, sigorta aracısı olduğunu iddia eden bazı kötü niyetli kişiler çalıntı kart banka veya kredi kartı numaraları ile sıradan vatandaşlar için poliçe ürettirip bu kişilerden ödeme alıyorlar. Tahsilat yapılan poliçe elektronik olarak üretilip sigortalıya gönderiliyor. Çalıntı kartın sahibi harcamayı farkedip itiraz edince 3D güvenli işlem olmadığı için tutarı iade ediyor. Mevzuat sigorta şirketine poliçeyi ilk başta tahsil ettiği için teminatı iptal etmesine izin vermiyor. Sigorta şirketi portföyünde tahsil edemediği riski taşımak iptal etmesine izin vermiyor. Sigorta şirketi portföyünde tahsil edemediği riski taşımak zorunda kalıyor. Hasarın gerçekleşmesi durumunda kayıplar daha da büyüyor. Mesafeli sigorta sözleşmelerine 3D Güvenlik uygulaması zorunluluğunun gelmesi ile internetten satın alabileceğiniz sigorta poliçelerinin çeşitliliğinin de artması bekleniyor.
Kendi kendine sigorta poliçesi yaptırma
Bu altyapı tüketicilere ihtiyaç duydukları sigortacılık işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkan veren kiosk, web sayfası, acente web siteleri, mobil uygulamalar gibi elektronik işlem cihazlarıyla teminat altına almalarına imkan verecek.