IMF G20’nin gelişmekte olan ekonomilerinin küresel büyümeyi etkilediğini bildirdi.

Uluslararası para fonu ımf g20’nin gelişmekte olan ekonomilerindeki iç şokların daha zengin ülkelerin ekonomik büyümesi üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olduğunu tespit etti. Bu durum IMF’nin dünya ekonomik görünümü raporunun Washington’da yapılacak olan IMF dünya bankası grubu bahar toplantıları öncesinde yayınlanan son bölümünde ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Rapor aralarında çin ve arjantin’in de bulunduğu bu yükselen piyasaların küresel ekonominin nasıl ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguluyor. Bu ülkelerin etkisi özellikle ticaret ve emtia değer zincirlerinde dikkat çekiyor. IMF bu ülkelerin artık sadece küresel ekonomik değişimlerden etkilenmediklerini aynı zamanda bu tür dalgalanmalara önemli katkılarda bulunduklarını belirtmiştir. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan çin özellikle etkili olmuştur. IMF çin’deki iç karışıklıkların üç yıllık bir dönemde diğer yükselen piyasalardaki çıktı değişiminin %10’unu gelişmiş ekonomilerde ise %5’ini açıklayabileceğini tespit etmiştir. Diğer G20 yükselen piysalarının toplamı hem yükselen hem de gelişmiş ekonomilerdeki ekonomik değişimin %4’üne kadarını açıklayabilir. Brezilya hindistan endonezya meksiika rusya suudi arabistan güney afrika ve türkiye’nin de dahil olduğu G20’deki on yükselen ekonomi 2000 yılından bu yana küresel GSYH’deki toplam paylarını iki kattan fazla artırmıştır. IMF bu ekonomilerin yayılma etkilerinin 2000’li yılların başından bu yana neredeyse üç katına çıktığını ve çin’in bu artışa öncülük ettiğini belirtti. Brezilya hindistan ve meksika’dan kaynaklanan yayılma riskleri de ılımlı bir büyüme göstermiştir.
IMF çin’in şu anda altyapı yatırımlarını etkileyen yüksek yerel yönetim borçları ve dördüncü yılına giren emlak piyasasındaki gerileme gibi ekonomik zorluklara karşı karşıya olduğuna dikkat çekmiştir. Bu faktörler düşük tüketici ve yatırımcı güveni ile birlikte ekonomi üzerinde baskı oluşturmaktadır. IMF’ye göre rusya’nın asya’ya doğru ekonomik yöneliminin yayılma etkilerinin modelini değiştirmesi bekleniyor. Yine de kuruluş, G20 gelişmekte olan piyasalarının son yirmi yılda yaşadığı yıllık ortalama %6’lık büyüme oranının yavaşlamasının beklendiği uyarısında bulunarak yeni orta vadeli büyüme tahminini %3,7 olarak açıkladı. IMF bu ülkelerdeki politika yapıcıları yeterli mali güvenceleri korumaya ve potansiyel ekonomik şoklarla etkin bir şekilde başa çıkabilmek için politika çerçevelerini geliştirmeye çağırdı. IMF ayrıca G20 gelişmekte olan piyasalardaki düşük büyüme beklentilerinin diğer yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüme ve kalkınmayı potansiyel olarak engelleyerek daha geniş yansımaları olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.