İhtiyaç kredileri Merkez bankası’ndan yeni karar.

Merkez bankası yeni düzenleme yapmıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası, ihtiyaç kredilerine dönük yeni bir düzenleme yapmıştı.
Buna göre, ihtiyaç kredilerinde, ticari krediler için uygulanan şekle benzer bir faiz sınırı konulurken, bunun üzerine çıkılması halinde menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.
Tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde “faiz/kar payı oranı Merkez bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1.8 ile 2,0 katı arasında olanlara birinci kademede, 2.0 katından yüksek olanlara ikinci kademede” menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.