İhracatçıya finansman müjdesi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB başkanı hafize gaye erkan ankara sanayi odası ASO gündem toplantısında ihracatçıların beklediği müjdeli haberi paylaşarak reeskont limitlerini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Erkan ASO başkanı seyit ardıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ASO gündem tolpantısı’na katılan erkan reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahüüdünden ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulduğunu hatırlattı. Erkan Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor. dedi. Yatırım yapın çağrısı yatırım taahhütlü avans kredileri Ytak başta olmak üzere yatırım ve ihracat desteklerine ilişkin son dönemde atılan adımlara ve yapılan çalışmalara dikkati çeken erkan firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmekteyiz. Sağlanan bu imkanlarla sanayicilerimizden beklentimiz yatırımlara ağrılık vermeleri uygulanan programa ve türkiye’ye destek olmaya devam etmelidirler.” diye konuştu. 300 milyar YTAK limiti. Erkan ytak uygulama çerçevesinin yeniden yapılandırıldığını belirterek, YTAK programlarıyla cari dengeye katkı verecek ve dolaylı etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarı üzerinde hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz. YTAK’a 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira tahsis edildi. ifadelerini kullandı. Enflasyonun ana eğiliminde de gerileme başlandığını belirten erkan türk lirası’na geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini anlattı. Merkez Bankası’nın mücadelesini destekliyoruz ASO Başkanı ardıç yeni ekonomi yönetiminin kısa orta ve uzun vadeli gereksinim ve hedefler konusunda son derece rasyonel ve sağduyulu bir yol haritası ortaya koymasının memnuniyet verici olduğuna dikkati çekti. Ardıç enflasyonla güçlü ve kararlı bir mücadelenin büyüme ve üretim üzerinde çekici etkileri olacağını farkındayız. Diğer taraftan fiyat istikrarının sağlanması orta ve uzun vadede en önemli kazanımımız olacaktır. İş dünyası olarak bizler merkez bankası’nın mücadelesini destekliyoruz. dedi. ardıç kredi maliyetlerinin yüksek olduğu bu dönemde katma değerli, yüksek teknolojili üretimin ve ihracatın artırılmasının güçlü destekler gerektirdiğini belirterek, bu çerçevede merkez bankası’nın ihracatçı firmalara yönelik reeskont kredilerinde düzenleme yaparak finansman maliyetini düşürmesi ve firma limitlerini artırması doğru bir uygulama olmuştur. diye konuştu. Ardıç bankanın para politikasını tasarlarken fiyat istikrarının yanında toplumsal maliyetlere hassasiyet göstermesini kıymetli buldukları söyledi.