İdari takip nedir, kanuni takip.

Bir kredi veya kredi kartı borç ödemesi 90 gün geçtikten sonra yasal bir zorunluluk olarak ödeme planından koparılır. Bu noktadan sonra müşterinin, sözleşmede önceden karşılıklı olarak mütabık kalınan şartları yerine getirmeyeceği kabul edilir. Borçlu ihtar çekilir ve 7 gün içinde tüm borç ödenmesi istenir. Daha önce sizlere bahsettiğimiz muacceliyet söz konusu olur. Bu süre sonunda borçlu kendisine tebliğ edildiği şekilde ödeme yapmaması durumunda, alacaklı kurum belirli bir süre avukata devretmeden yani icra işlemleri başlatılmadan önce idari takip aşamasında takibat yapar. Bu takibat kurumun tahsilat ekiplerine aramalar ile yapılır ve müşteri yeniden bir ödeme planına bağlanmaya çalışılır.
Burada önemli bir konu da faiz uygulamasında artık temerrüt faizinin işliyor olmasıdır. Borçlu yeni ödeme planına göre de ödemelerini düzgün gerçekleştirmezse, artık kanuni takip aşamasına geçilir ve icra takibi başlar.
Gördüğümüz gibi idari takip aslında bankalar tarafından geliştirilmiş 90 günden fazla gecikmiş alacakları direkt kanuni takip sürecine almak yerine tebligat yapıldıktan sonra temerrüt faizini devreye alarak borç yeni bir ödeme planına alma sürecidir. İdari takip süreci sadece belli başlı bankalar tarafından uygulanmaktadır. Her bankada idari takip süreci olmaz, bazı bankalar 90 gün sonunda direk yasal takibat başlatır.
İdari takip sürecinde bilinmesi gereken önemli bir başka konu ise idari takibe uğrayan borçlular gecikme durumlarının KKB kayıtlarında yer almasıdır. Aynı kanuni takibe uğrayan borçlular gibi idari takibe uğrayan borçluların da başka kurumlar ile tekrar bir kredi ilişkisi kurmaya çalıştıklarında bu durumları nedeniyle kredi taleplerinin red edilme olasılıkları artar.