Hedef refahı artırmak

Mali disiplini esas alan maliye politikalarını kamuda tasarruf anlayışıyla güçlendirerek elde edilecek mali vatandaşın refahını artırmak için kullanılacak. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşım devam ettirilecek. Maliyeti 104 milyar dolara ulaşan deprem konusunda tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi sağlanacak. Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedef enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmek olacak.