Güven Endeksi İstihdam.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise bir miktar zayıfladı.
Ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ” finans ve sigorta faaliyetleri ” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendiriliğinde ” 64 finansal hizmetler faaliyetleri ” ve ” 65 sigorta reasürans ve emeklilik fonları ” sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 0,2 ve 4,6 puanlık azalış, ” 66 finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler ” sektöründe ise bir önceki aya göre 37,2 puanlık artış gerçekleşti.