Güven endeksi iş durumu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son 3 aydaki iş durumu ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi azalış yönünde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ise FHGE’yi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.