Gıda ve enerji fiyatlarındaki düşüş.

Kaya manşet enflasyonun gıda ve enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle önemli ölçüde gerilemiş olmasına rağmen gelişmiş ekonomilerdeki çekirdek enflasyonun ısrarcı olmayı sürdürdüğünü belirterek, Bu açıdan merkez bankalarının politika faizini uzun bir süre yüksek tutmasını ve bunun da 2024’te küresel ekonomik büyüme öngörülerini baskılayacağını düşünüyoruz. Enflasyondaki bu göreceli düşüş ve zayıf ekonomik büyüme piyasaların erken faiz indirimini fiyatlamasına yol açtı. Enflasyonda gerileme sürdükçe gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki otoriteler 2024’ün ikinci yarısından itibaren kısıtlayıcı para politikalarını geri çekmeye başlayacaktır ancak çekirdek enflasyon hala hedeflenen seviyelere göre çok yüksek olduğundan faiz indirimlerinin yavaş olacağını öngörüyoruz. değerlendirmesinde bulundu. Kaya sıkı para politikası nedeniyle küresel ekonomik büyümenin etkileneceğini ancak gelişmiş ekonomilerde büyük bir resesyon beklemediklerini aktardı. Buna rağmen görünümün ülkeden ülkeye değiştiğine dikkati çeken kaya şunları kaydetti. ABD ekonomisi nispeten güçlü kalmaya devam etmesine ve daha sıkı finansal koşullara direnç göstermesine rağmen Avro bölgesi ve özellikle almanya durgunluk belirtileri gösteriyor. Gelişmekte olan piyasalar gelişmiş ekonomilerden daha iyi performans gösteriyor, ancak bu ekonomilerde de gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi yavaşlıyor. Çin ve hindistan sadece yüksek faizler nedeniyle değil yapısal faktörlerin de etkisiyle son on yıllardakinden daha yavaş büyüyecek. Jeopolitik bölünme ve zayıf ekonomik büyüme nedeniyle yavaşlayan küresel ticaretle bu ülkelerin ekonomik büyümesi ağırlıklı olarak iç talebe bağlı olacak. Çin’deki yavaşlama ve yüksek faiz ortamında hane halkı borçluluğu önemli bir bölgesel ve küresel etkiye sahip olabilir ve 2024’de bu gelişmelerin yakından izlenmesi gerekiyor. Enerji ve gıda fiyatları birçok ülkede enflasyonist baskıların yüzde 30’una yol açıyor Lizbon ekonomi ve yönetim okulu ekonomi profesörü antonio afonso merkez bankalarının politika faizini uzun bir süre yüksek tutacağından emin olmadığını belirterek, Özellikle ABD’de seçimlerin yaklaştığını düşündüğümüzde bu sürenin faizin yüksek tutulması çok uzun olacağını düşünmüyorum. Faizlerde geri dönüş görmemek ekonomi açısından oldukça zararlı olacaktır. dedi. Avrupa imar ve kalkınma bankası EBRD geçiş dönemi etkisi ve küresel ekonomi direktörü alexander plekhanov ise gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun büyük ölçüde gerilediğini ve bunun önemli bir kısmının enerji fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını söyledi. Enerji ve gıda fiyatlarının birçok ekonomide enflasyonist baskıların hali hazırda yüzde 30’una yol açtığını dile getiren plekhanov şunları dikkat çekti. Dezenflasyonun hızı otoritelerin birkaç ay önceki beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu. Enflasyonla mücadelede odak noktası genellikle merkez bankaları olsa da maliye politikaları üretim ve fiyatları şekillendirmede önemli bir yol oynuyor. Bu yüzden para politikası mali politika tercihlerine bağlı olacak. Bu tercihler ülkeden ülkeye değişirken, bazı hükümetler borçlanma maliyetlerindeki artışlara kamu borç stoku yüksek olan diğer ülkelere kıyasla daha kolay dayanabilir. Daha yüksek kamu açığı muhtemelen daha uzun süre yüksek faiz anlamına gelecektir.”