Gayrimenkul yatırım fonu nedir ? avantajları nelerdir.

Gayrimenkul yatırım fonları, yatırımcıların gayrimenkul yatırımlarına yönelik olarak oluşturulmuş bir yatırım araçlarıdır. Bu fonlar, yatırımcılara birçok avantaj sağlar. Örneğin, gayrimenkul yatırım fonları sayesinde yatırımcıların, genellikle bireysel olarak alınabilecek ancak fon aracılığıyla daha uygun fiyatlarla alınabilecek büyük ölçekli gayrimenkul yatırımlarına yönelik olarak yatırım yapabilirler.
Ayrıca, gayrimenkul yatırım fonlarının portföylerinde bulunan gayrimenkuller genellikle profesyonel yöneticiler tarafından yönetilir, bu da yatırımcılar için büyük bir avantajdır. Gayrimenkul yatırım fonları ayrıca, yatırımcılar için risk dağılımı sağlar ve fonların portföylerinde bulunan gayrimenkuller genellikle çeşitli bölgelerde yer alır, bu da yatırımcıların risklerini azaltır. Gayrimenkul yatırım fonları yatırımcılara bir çok avantaj sağlar. Örneğin,bu fonlar sayesinde yatırımcılar, sahip oldukları kaynaklarla daha fazla gayrimenkulu peşin ödeme ile alabildiklerinden iskontolu alabilirler. Kiracı bulma, çıkarma, tahsilat, vergi çevre, temizlik vb. sigorta, hasar vb gibi operasyonel süreçler ile uğraşmazlar.
Rayiç değerinden iskontolu olarak fona dahil edilen gayrimenkuller en yakın değerlemede rayiç değerinden profesyonel gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından değerlendiğinden avantajları yatırımlardır.
Konutlarda gayirmenkulun fona dahil olabilmesi için kat mülkiyetinin olması şarttır. Fonun sahip olduğu gayirmenkullerin kiraları temettü olarak dağıtıldığından kira geliri vergisinden muaftırlar. Dolayısı ile çok sayıda gayrimenkule sahip kişiler, sahip oldukları gayrimenkulleri bir portföy yönetim şirketi aracılığı ile kurdukları özel fona devredip operasyonel kiracı bulmak, kira tahsilatı yapmak gibi operasyonel yükleri devrettikleri gibi, ayrıca kira gelir vergisi de ödemezler. Bunun yanısıra 31 aralık 2022 tarihinden önce girilen gayirmenkul yatırım fonları üzerinden elde edilen karlar için stopaj sıfır olarak belirlendiği için bu tarihten sonra çıkış yapılması durumunda stopaj muafiyeti söz konusudur.
Gayrimenkul yatırım fonları katılım paylarını teminat gösterip %50’si kadar tutarda kredi kullanmanız da mümkün. Peki gayrimenkul yatırım fonlarının hiç mi dezavantajı yok ? tabii ki var; katılım payına sahip olduğunuz fonun gayrimenkullerini bila bedel kullanmanız söz konusu olmaz. Her ne kadar yatırım fonu da olsa çıkış her zaman süratli ve kolay olmayabilir. Girişim sermayesi fonları’nın aksine bir çok gayrimenkul yatırım fonu süresizdir. Yani fonun bir vadesi bulunmaz. Katılım paylarınızı fona devretmeniz durumunda güncel fon değerinden iskontolu devretmeniz gerekebilir %10 gibi. Bunun için ihraç belgesini incelemek gerekir.