Fitch’ten dikkat çeken küresel ekonomi yorumu.

Fitch yayınladığı küresel görünüm 2024 raporunda parasal sıkılaştırmanın fonlama koşulları ve büyüme üzerindeki etkilerinin 2024 yılında daha fazla hissedilecek ve zorlu bir küresel kredi ortamına katkıda bulunacağını belirtti. Fitch raporunda parasal sıkılaştırmanın etkisiyle türkiye’de büyümenin 2023’te %4,1’den %2,5’e keskin bir düşüş göstereceğini de öngördü. Fitch ratings’in küresel görünüm 2024 raporunda yer alan değerlendirmeler şöyle: Güçlü mali dürtü ve dirençli ABD tüketicisi bu yıl büyümeyi %2’nin üzerinde tutarken, ABD ekonomisi üzerindeki parasal aktarım etkisini göstermeye başlıyor. Bir resesyondan kaçınılması muhtemeldir. ancak tüm yıl büyümesi 2024’te %1,2’ye düşecektir. Bu durum ortalamanın üzerinde kötüleşen ABD sektör görünümlerine katkıda bulunan ana faktördür. Perakendecilik yapı ürünleri bankalar gibi konjöktür yanlısı sektörler ve ABD yapılandırılmış finans varlık performans görünümlerinin çoğu da kötüleşen görünümlere sahiptir. Çin’in süregelen emlak krizi ve bunun tüketim ve yatırım üzerindeki etkileri 2024 yılında da ana tema olmaya devam edecektir. Çin’de büyümenin %5’in altına gerileyeceğini ve hem çinli bankalar hem de emlak geliştiricileri için kötüleşen sektör görünümlerinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yerel yönetim finansman araçları için sektör görünümü kötüden nötre çekildi, ancak görünüm bir sektörün performansının bir önceki yıla kıyasla nasıl olacağına dair görüşümüzü yansıttığını belirtmek önemlidir. Avrupa’daki görünüm zayıflayan küresel ticaret ve sıkılaşan parasal koşulların talep üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak makroekonomik durgunluğun altını çiziyor ve enerji şokunun son zamanlarda hafiflemesinin faydalarını kısmen dengeliyor. Avro bölgesi reel GSYH büyümesinin 2023’te tahmin edilen %0,5’ten önemli ölçüde hızlanmasını beklemiyoruz. Avrupa sektör görünümlerinin çoğu nötrdür ve makro kredi koşullarının genel olarak aynı kalmasına yönelik temel beklentimizi karakterize etmektedir. Gelişmekte olan avrupa’daki büyümenin 2024 yılında gelişmiş avrupa’da kıyasla daha hızlı toparlanacağını tahmin ediyoruz. Çek cumhuriyeti macaristan polonya ve romanya dahil olmak üzere AB’nin en büyük gelişmekte olan avrupa üyelerinde reel GSYİH büyümesi %2’yi aşacaktır. Ancak bu pandemi öncesi ortalamanın oldukça altında kalacaktır. Türkiye’de ise durum farklı olacak ve parasal sıkılaştırmanın etkisiyle büyüme 2023’te %4,1’den %2,5’e keskin bir düşüş gösterecektir.