Firmaların bağımsız denetim şartı.

Döviz kredisi kullanan şirketler için TCMB’ye bildirim zorunluluğunda düzenleme yapıldı. Firmalar 15 milyon ve üzerinde kredileri aylık olarak TCMB’ye bildirecekler. Kredi tutarı 15 milyon doların üzerinde olan firmaların bağımsız denetim şartıda kaldırıldı.
Merkez Bankası’nın döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere firmalardan bilgi ve belge toplamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte önemli bir değişiklik yapıldı.
Dünya’nın haberine göre yurt içi ve yurtdışından sağladığı kredi tutarı 15 milyon doların üzerindeki, banka ve finans kuruluşu dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler ve bağlı işletmelerinin, Merkez Bankası’na bildirimde bulunma yükümlülüğünde rakamsal bazda değişiklik yapılmadı.
Yönetmeliğin önceki halinde bildirimin ilgili hesap dönemi sonunda yapılması öngörülürken, yapılan düzenlemeyle bildirim aylık bazda yapılması hükme bağlandı.
Yönetmelikte asıl önemli değişiklik ise bu firmaların bağımsız denetimden geçmelerini öngören hükümlerine yapıldı.
Yönetmeliğin bağımsız denetimin şartlarını düzenleyen 7. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca 4. maddedeki bağımsız denetimle ilgili tanımlar da yönetmelikten çıkarıldı. Ayrıca, merkez bankası’nın kur riski yönetiminde etkinliği arttırmak amacıyla kuracağı veri tabanı ve düzenlemelerden oluşan sistemik risk veri takip sistemi’nin kullanıcıları arasından, denetçiler de çıkarıldı.
Ayrıca yönetmeliğin 12. maddesindeki “veri bildirimin yapılmaması, doğru veya eksiksiz gerçekleştirilmemesi veya olumsuz görüş verilmesini gerektiren durumların düzeltilmemesi hallerinde 1211 sayılı kanunun 68. maddesi gereğince işlem başlatılabilir.” şeklindeki fıkrasında yer alan “olumsuz görüş verilmesini gerektiren durumların düzeltilmemesi hallerinde” ibaresi çıkarıldı.
1211 sayılı merkez bankası kanunu’nun 68 maddesi yükümlülülklerine uyulmaması halinde verilecek cezaları düzenliyordu.
Sezer pratikte büyük zorluklar çıkar
Düzenlemeyi değerlendiren güncel grup yönetim kurulu başkanı ymm yılmaz sezer bunun pratikte kapsamdaki firmalara büyük zorluklar çıkaracağını söyledi.
Halen firmalar ile bağımsız denetçiler arasında geçen yılki işlemlerin bildirilmesine yönelik sözleşmeler bulunduğunun altını çizen sezer, “bu bildirimin işlerini ve veri girişini bugüne kadar bağımsız denetim firmaları yaptıkları için, firmalar kendi bünyelerinde böyle bir sistem kurmadılar. Ayrıca daha önce 3 ayda bir yapılan veri girişi aylığa indirildi.” diye konuştu.