Findeks kredi notu kader değildir.

Ekonominin nispeten daraldığı, bankaların kredi musluklarını kısmasa da ne tarafa doğru çevirdiklerine dikkat ettikleri bir dönemdeyiz. Findeks kredi notu, bankaların kendilerine kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin talip oldukları tutarı ve faizini geri ödeme olasılığını gösteren bir sayısal değerdir.
Ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan mali kurumlar arasında, bireysel kredilerin takip ve kontrolünü sağlamak üzere paylaşılan verilerin işlemden geçirilmesi sonucu ortaya çıkar.
Kimlerin findeks kredi notu vardır?
Günümüzde bankalar ve BDDK tarafından kredi veya kredi kartı gibi finansal borçlanma araçları vermeye yetkilendirilmiş firmalardan tüketici, ihtiyaç, oto, konut kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanmış kişilerin yanı sıra, bu ürünleri kullanmış yakınlarına kefil olmuş tüketicilerin hepsinin bir Findeks kredi notu bulunuyor.
Findeks kredi notu kişinin borçlanma araçlarını kullanma performansını gösteren bir rakamsal değer olması nedeniyle bir kader değildir. Performansınız geliştikçe bu değer de artacaktır. Gerçek zamanlı olmasa da bir aylık bir zaman farkıyla durumunuzun resmini gösterir.