Finansman kampanyası ayrıntıları.

Geri ödemeler ile ilgili ayrıntılar
Bankaların, geri ödeme tutarlarını katkıdan yararlananlara, bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında rücu etme hakkını kullanması durumunda uygulayacakları faiz oranı dışında, geri ödemelerin başlamasından sonra ek bir faiz oranı uygulanmayacak.
Geri ödemeler en geç konut finansmanı vadesi bitimine kadar hazine ve maliye bakanlığına aktarılmak üzere ilgili kamu bankasına, finansmanı sağlayan bankalarca aktarılacak.
Geri ödemelerin katkıdan yararlananlarca yapıldığına bakılmaksızın tam ve zamanında hazine ve maliye bakanlığına aktarılmasından finansmanı sağlayan bankalar sorumlu olacak.
Geri ödemelerin, finansmanı sağlayan bankalarca tam ve zamanında yapılmaması durumunda, katkı geri ödemeleri, 6183 sayılı kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte finansmanı sağlayan bankadan ilgili vergi dairesince tahsil edilecek. Bu kapsamda, finansmanlara ilişkin icra takip sürecinin başlatılması durumunda hesaplanacak geri ödemeler, finansmanı sağlayan bankalar tarafından icra takibinin başlatılmasından sonra en geç 30 gün içerisinde hazine ve maliye bakanlığına aktarılmak üzere belirlenecek bankaya aktaracak. Katkıdan yararlanmak istemeyen vatandaşlar için konut finansmanına yönelik diğer mevzuat kapsamında oluşturulan geri ödeme planlarında taksit tutarlarının hane gelirinin yüzde 30’unu aştığı durumlarda, ilgili bankalar bu kişilere ödeme kolaylığı sağlamak üzere taksit planında ilgili ayda alması gereken anapara ve faiz oranı kar payı tutarını, finansman ile aynı faiz oranı kar payı ile kalan anapara üzerine ekleyerek erteleyebilecek.
5 yıl satış ve devir yasak
Bu finansmanların vadesinden önce kapanmasının talep edilmesi durumunda diğer mevzuatta belirlenmiş kapama koşullarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz oranı kar payı tutarı var ise bunların tamamının ödenmesiyle kapama gerçekleştirilecek.
Yeni konut finansman programı kapsamında alınan konutların, bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle satış ve devri yapılmayacak.
Sağlanacak finansman konusu konuta ilişkin düzenlenen değerleme raporunun yanlış veya gerçeğe aykırı olması halinde, raporu düzenleyen gayrimenkul değerleme uzmanı veya gayrimenkul değerleme kuruluşu hakkında tarihli ve 6362 sayılı sermaye piyasası kanunun 76’ncı maddesinin onuncu fıkrası uyarınca verilecek idari para cezası tutarları 10 kat artırılarak uygulanacak. Uygulanacak idari para cezası tutarı, finansmana konu konutun satış bedelinin yüzde 10’undan az olmayacak.
Gecikme zammıyla tahsil edilecek Aktarılacak katkının hak sahipliğinin tespiti ile doğru ve tam hesaplanmasından ibraz edilen belgeler çerçevesinde konut finansmanını sağlayan banka sorumlu olacak.
Haksız olarak verildiği tespit edilen katkı tutarı 6183 sayılı kanunun 51’nci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte finansmanı sağlayan bankadan tahsil edilecek.