Fed başkanı goolsbee tüfe endişeleri arasında pce endeksine vurgu yaptı.

Chicago Federal rezerv başkanı austan goldsbee tüketici fiyat endeksi’nin TÜFE devam eden yüksek değerlerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, FED’in enflasyon hedefi için kullandığı kişisel tüketim harcamaları PCE Fiyat endeksinin önemini vurguladı. Fox business’a konuşan goldsbee son dönemde TÜFE rakamlarının istenen seviyelerin üzerine çıkmasına rağmen PCE endeksinin daha iyi bir enflasyon ölçütü olduğunu belirterek PCE verilerindeki iyileşmenin fed için güven verici olacağını ifade etti.
Gooldsbee Fed’in politika kararlarında dikkate alacağı birden fazla aylık tüfe okumalarının önemini altını çizdi. Ocak şubat ve mart ayları kalıcı enflasyona işaret eden ve enflasyon oranlarında düşüş beklentilerini zorlayan gerçek aylar olmuştur. TÜFE’den daha düşüş seyretme eğiliminde olan PCE Fiyat endeksi Gayri safi yurtiçi hasılanın GSYH hesaplanmasına da katkıda bulunan tüketim verilerine dayanmaktadır. Konut ve sağlık hizmetleri gibi maliyetleri farklı ağırlıklandırarak TÜFE’den ayrılır. Mart ayı tüketici fiyatlarındaki artışa rağmen analistler 26 nisan’da yeni veriler açıklanadığında PCE enflasyonunda hafif bir düşüş yaşanabileceğini tahmin ediyor.
Goolsbeee spesifik politika tahminleri sunmadı ya da federal rezerv’in gelecekteki eylemlerine ilişkin görüşlerini detaylandırmadı. Yine de enflasyondaki düşüş konusunda iyimser olanlar arasında bile gelecek verilerin fed politikası üzerindeki etkisinin altını çizdi. Düşüş beklentilerinin aksine yüksek kalmaya devam eden konut maliyetlerinin önemini yineledi. Konut maliyetleri artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte mart ayında tüketici enflasyonundaki beklenmedik artışa önemli katkıda bulunmuştur.
Chicago fed başkanı konut maliyetleri pandemi öncesi seviyelere dönmedikçe fiyat istikrarının sağlanmasının zor olacağına dikkat çekti. Pandemi öncesinde, TÜFE’nin yaklaşık üçte birini oluşturan barınma maliyetleri yıllık yaklaşık %3,2 oranında artıyordu. Mart ayında ise artış %5,7 olarak raporlandı. Federal rezerv’in bir sonraki toplantısı 30 nisan 1 mayıs tarihlerinde yapılacak ve politika faiz oranının %5,25 ila %5,5 aralığında sabit kalacağı tahmin ediliyor.