Faiz tutarı formülü.

Yine faiz sütununda faiz tutarı formülü uygulanarak ilgili değerlerin girilmesiyle her bir satırda geçerli orana ulaşılabilir. Dönem başı bakiyeye tablodaki değer girildikten sonra dönem sonu bakiye sütununda da kolay bir formül uygulanabilir. Burada dönem sonu bakiye sütunun altında ilk olarak dönem başı bakiye değeri seçilmeli ve çıkarma işlemi kullanılarak anapara ödemesine tıklanmalıdır. Ardından formülün köşesine tıklanarak satırların sonuna kadar geçerli kılınmasıyla birlikte excel tablosundaki her bir değer doldurulabilir.