Faiz oranları ve puan artışları.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kredi faizlerinde de yükselme de söz konusu. Belirsizlik ve risk ortamı, sunulan kredilerin faiz oranlarında ciddi artışlara neden oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde tüketici kredileri faiz oranlarında bir gecede 30 baz puan artışlar gözlemlendi. Kredi kartı faiz oranlarının diğer kredi oranlarına kıyasla yüksek olması ve kredi kartı faizlerinde kullanılacak üst sınırının merkez bankası tarafından belirleniyor olması nedeniyle, kredi kartı faizleriyle ilgili herhangi bir güncelleme olmasa da, kredi faizlerinde maliyetlerde oldukça dalgalı bir seyir söz konusu.
Bankalar tahsilatlarını daha agresif takip etmeye başladılar
Nisan ayı başından beri gecikmede olan kredi alacakları önceki senelere göre daha süratli bir şekilde artmaya devam ediyordu. Sizinle paylaştığımız banka yöneticileri doğruluğunu kanıtlıyor. Bankaları bir önceki kriz tecrübelerinde öğrendiler ki, kriz kapıya dayandığında tüketiciler ilk olarak kredi kartı borçlarını ödemeyi bırakıyorlar ve bu da bankaların borç tahsilatı konusunda ciddi sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Bu nedenle bankalar geçen hafta itibariyle kriz gelmeden önce mevcut gecikmedeki müşterileri eritmek ve potansiyel gecikmelere engel olmak için çok agresif tahsilat politikaları izlemeye başladılar.
Özellikle gecikmede olan tüketiciler dikkat
Kredi kartı gecikme durumu ile ilgili yazımızda bahsettiğimiz süreçler çok daha süratli ve agresif şekilde işlemeye başladı bile. Temel olarak sıfr tölerans politikası olarak adlandırabilecek bu politika ile artık, bankaların alacak yönetimi departmanları, gecikmede bulunan tüketicinin gözünün yaşına bakmadan süreçleri devreye sokacaklar. Bundan önce kredi kartı borcunu ödeyemeyen tüketicilerin yasal takip idari takip süreçlerine geçmeleri beş veya altı aya yakın süreleri bulabilirken, geçtiğimiz haftadan itibaren bu süre yasal süre olan 90 güne indirilmiş gibi düşünebilirsiniz.
İki ayı aşkın bir süredir kredi kartı veya herhangi bir kredi borcunu ödememiş tüketicileri özellikle uyarmak istiyoruz. Eğer bankanızın size ödemenizi bildirdiği asgari tutarı ödemezseniz kendinizi bir anda yasal takip sürecinde bulabilirsiniz. Daha önce sizi arayan banka yetkilileri ile konuşup borcun yatırılması konusunda zaman kazanma imkanı olduysa da, yeni dönemde kanuni sürelerin dışında yasal takibe uğramadan ilave süre kazanma olasılığı iyice azalmış görülüyor. Gecikmede olup banka ile iletişimden kaçınmak da süreçleri oldukça sıkıntıya sokacaktır. Yasal takip ve özellikle kanuni sürecinde birçok banka, borçluları çalıştıkları taşeron avukatlara devrederler. Avukatlar borçları tahsil ederken tüketicilerden aynı zamanda vekalet ücretlerini tahsil ettiklerinden, bu sürece geçtikten sonra borç kapatmak borcun üzerine binecek temerrüt ve diğer gizli ilave maliyetler açısından başvurulacak en son yöntem olmalı. Ayrıca bankalar kanuni takipteki alacakları, çek, senet tahsilatları ile sorun yaşadıkları kayıtları TCMB’ye bildirimde bulundukları için; borcun tamamı daha sonra ödense bile gelecekteki kredi başvurularında olumsuz bir referans olması açısından kaçınılması gereken bir durum.
Bu nedenle tüketici finansman ürünlerini yoğun olarak kullanan ve ödeme konusunda sorun yaşamaya başlayacaklarını düşünen tüketicilerin borç ödemelerinde yapmaları gereken asgari tutarları gecikmeden yatırmaya çalışmaları kritik önem taşıyor. Tabi benzer durumda olan müşterilerin özellikle nakit ve kredi kartı ile harcamaları da ciddi oranlarda azaltmaları gerekecek, aksi taktirde çok kısa bir süre sonra borçlarının asgari tutarlarını da ödeyemeyecek duruma gelip sonun başlangıcına doğru ilerleyebilirler. Farkettiyseniz bugüne kadar tüketicilerinin kredi kartı borclarını taksitlendirmeleri, yani dönem borcunun tamamını kapatmaları konusunda bir çok yazı yazdık. Okurlarımızın bazılarının bu konuda dikkatli olduklarını biliyoruz, ancak hiç azımsanmayacak kısmı da kredi kartı borçlarını taksitlendirerek borç içinde yaşamaya devam ediyorlar.
Kredi kartı dönem borcunun tamamını son ödeme tarihinde kapatmayan tüketiciler yaklaşan fırtınadan en şiddetli şekilde etkilenecek kişiler olma potansiyeli taşıyorlar. Bu kişilerin içinde bulundukları durum, hassas bir ekonomik denge gerektirmektedir. En ufak bir yanlış hareket neticesinde daha kötü duruma düşmeleri için kredi kartı dönem borcu ödemelerinde en azından asgari tutarı ödemek konusunda çok özenli olmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.