EYT maliyetleri zorladı.

TÜRKONFED’in nisan haziran dönemini kapsayan “finansmana erişim anketi’nin ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, finansmana erişim kapandı. EYT Maliyetleri zorlamaya başladı. Türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu’nun türkonfed yılın her çeyreğinde üyesi olan iş insanlarıyla yaptığı “finansmana erişim anketinin ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Anket sonuçları iş dünyasının finans bulmakta zorluk çektiğini ekonominin temel sorunlarını ise başta enflasyon olmak üzere “finansmana erişim” güven ve istikrar eksikliği üretim eksikliği kamu harcamaları ve mali disiplin hukunun üstünlüğü ve adalet sistemi rekabet gücü ve dış ticaret ile liyakatsizlik ve yönetim sorunları olarak gördüğünü gösterdi.
Kredi alamayanlar arttı
Ekonomim’de yer alan habere göre, Türkfonfed finansmana erişim anketinin ikinci çeyrek sonuçları işletmelerin ve iş insanlarının krediye erişiminin zorlaştığını hatta imkansız hale geldiğini ortaya koydu. Buna göre yılın ikinci çeyreğinde krediye erişemediğini söyleyen iş insanlarının oranı yüzde 82 olurken değişmedi diyenlerin oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 22’den yüzde 18’e geriledi.
Her 10 işletmeden 8’i ikinci çeyrekte krediye erişemediğini belirtirken, vade yapısının da kısaldığı ifade edildi. İlk çeyrekta 1-12 ay vade yapısına sahip firmalarının oranı yüzde 55 iken bu oran ikinci çeyrekte yüzde 70,6 oldu. Kredilere erişimin zorlaşması ile birlikte vadelerin de kısalması işletmelerin finansal risklerinin daha da artması ihtimalini ortaya çıkardı. Öte yandan kendi kaynakları ve geliri ile işletme sermayesini finanse edenlerin sayısı artarken, tedarikçilerden vadeli satın alma ve müşteri avansları gibi organize kurum ve kişilerden alınan finansmanda azalma yaşandı.
EYT maliyetlerini karşılamak zorlaştı.
Finans kurumları ile kredi süreçlerinde sorun yaşadığını belirtenlerin oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 85 iken ikinci çeyrekte yüzde 95’e yükseldi. Yeni kredi limiti alamadığını söyleyen iş insanlarının oranı yüzde 86’lık artışta yüzde 15’ten yüzde 28’e çıkarken kredi limiti artış yetersizliğini ifade edenlerin oranı yüzde 21 şartların zorlaştırıldığını belirtenlerin oranı da yüzde 46 oldu. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 olan bankalardan kredi alma süreçlerinde sorun yaşamayanların oranı, ikinci çeyrekte yüzde 5’e kadar düştü.
İş dünyasının öncelikli gündemlerinden biri olan EYT konusuda türkonfed’in anketinde öne çıkan gündemlerden biri oldu. Neredeyse her iki katılımcıdan biri yüzde 48 eyt maliyetlerini yönetmekte zorlandığını söyledi. Bu oran ilk çeyrekte yüzde 39 olarak ölçülmüştü. Her 10 iş insanından 6’sı eyt için açıklanan KGF paketinden banka kredilerine erişimlerini kolaylaştırmadığını ifade etti.
İş insanları EYT’ye ilişkin KGF’nin yanı sıra genel olarak açıklanan KGF kredilerini de yetersiz bulduğunu söyledi. İlk çeyrekte KGF’yi yetersiz bulanların oranı yüzde 85 iken bu oran ikinci çeyrekte yüzde 92,2 oldu. İlk çeyrekte yüzde 74 olan KGF paketlerinin krediye erişimi kolaylaştırmadığını düşünenlerin oranı da ikinci çeyrekte yüzde 83’e yükseldi.