Esnaf’a kredi sağlanması.

Esnafa yardımcı olur mu?

Diğer yandan hem tüketici hem de üretici enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde açıklanan paketin esnafa yardımcı olmayacağını öne süren ekonomistler oldu.
Türkiye bankalar birliği TBB Risk merkezi’nin eylül ayı raporuna göre ticari kredilerin miktarı 3,2 milyar TL’ye ulaştı.
Bu yüzden esnafa 100 milyar TL miktarında kredi sağlanmasının toplam krediler içinde az bir orana tekabül ettiği belirtildi.
Ayrıca her ne kadar açıklanan pakette faiz yüzde 7,5 olarak belirlense de eylül ayında üretici enflasyonun yıllık olarak yüzde 151 olduğu bir ortamda sürekli masrafları artan üretici ve esnaf için bunun da yetersiz kalacağı eleştirisi getirildi.