Esnaf ve tacir krediye daha kolay erişecek.

KOBİ, esnaf, çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek sahibinin teminat sorununu çözerek, finansmana erişimini kolaylaştıracak ticari işlemlerde taşınır rehni kanunu 1 ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.
Düzenlemenin yeni yılda yürürlüğe girmesiyle birlikte KOBİ’ler kredi çekerken taşınır varlıklarını teminat olarak gösterebilecekler. Tacir ve esnaflar birbirlerinin yatırımlarını finanse edebilecek. Yani bir işletme diğer bir işletme üzerinde rehin kurarak onun finansmanını sağlayabilecek. Teminat kapsamına giren kalemler çeşitlendirildiği için meyve veren ağaçtan kira gelirlerine, hammaddeden ticari plakalara kadar çok geniş bir yelpazede taşınır mallar teminat olarak gösterilebilecek.
KOBİ’lerin varlıklarının yüzde 44’ü makine, ekipman gibi taşınırlardan, yüzde 34’ü ise alacaklardan oluşuyor. Taşınmazlar ise varlık yapısında sadece yüzde 22’lik bir paya sahip. Yani, KOBİ’lerin sermaye yapıları ağırlıklı olarak taşınır varlıklardan oluşuyor. Buna karşın finansal kuruluşlar tarafından talep edilen teminatların yüzde 73’ü taşınmaz varlıklardan meydana geliyor. 1 ocak’ta yürürlüğe girecek kanunla KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli bir engel aşılmış olacak. 3.2 milyon esnaf ve taciri ilgilendiren düzenlemeyi iş dünyası dünya’ya şöyle değerlendirdi. Müjdat keçeci bankalar yapıcı olmalı
Denizli sanayi odası başkanı müjdat keçeci, sanayicinin özellikle KOBİ’lerin kredi bulmalarının önemli olduğunu ancak buldukları kredileri kullanabilmek için gerekli teminatları bulmalarının daha da önemli hale geldiğini belirterek, sanayicinin mal varlıklarının aldığı kredilere yeterli olmaması nedeniyle kredilerin işlerlik kazanamadığını kaydetti. Ocak ayında uygulamaya girecek yasaya fabrika içindeki makine teçhizattan telif eserlerine kadar teminata esas kabul edilebileceğini belirten keçeci, varlıkların çeşitlendirmesiyle sanayicinin finansman sıkıntısı bir nebze de olsa gidereceğini söyledi. Denizli sanayi odası başkanı keçeci, şunları söyledi:
“Dolayısıyla bu konuda kredi kurumlarının yeterki bunları değerlendirmede daha iyi niyet içerisinde olması ve biraz daha yapıcı olması dilediğimizdir. O nedenle ben çıkan yasayı olumlu buluyorum ve faydalı olacağına inanıyorum. Finans kuruluşların kanunda sayılan bu varlıkların değerlendirmesinde objektif olması yararlı olur. Onların bunlara bakış açısı küçümseyerek olursa, gerçek teminat olgusu olarak bakmazlarsa bu yasanın anlamı yok olur.”
Ahmet kurt: Ekonomiye nefes, kobi’ye motivasyon kaynağı
OSTİM sanayici ve işadamları derneği OSİAD başkanı ahmet kurt, yıllardır yanlış işleyen teminat sistemine dikkat çekerek yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
“Hatta projelerin bile teminat olabildiğince dair tartışmaların içinde olduk, bu fikrimizi farklı zamanlarda siyasi partilere, ilgili kuruluşlara ilettik. Zira, Türkiye’de işletmelerin yüzde 80-85’i KOBİ’lerden oluşuyor ve bilindiği üzere KOBİ’lerin de en önemli sorunu finansmana erişmek. Şimdi hükümetin, sadece taşınmazların değil taşınır malların da teminat gösterebileceğine dair düzenlemesi, yepyeni bir anlayıştır ve çok olumludur. Artık, teminat kapsamına giren kalemler çeşitlendirildiğini için meyve veren bir ağaçtan süt veren hayvana fikri ve sınai mülkiyete konu haklardan ham maddeye, kira gelirlerinden ticari plakalara kadar oldukça geniş bir yelpazede taşınır mallar kredi alırken teminat olarak gösterilebilecek ve dolayısıyla bunlar bir servete dönüşecek. Türkiye’de 3 milyonun üzerinde KOBİ olduğunu düşündüğümüzde kredi çekmek için çok büyük sıkıntılar yaşayan hafta finansmana erişemediği için küçülmek veya işletmesini kapatmak zorunda kalan işletmelerin elini güçlendiren bu düzenleme, türkiye’de kriz yaşadığımız şu dönemde ekonomiye nefes, KOBİ’lere de motivasyon kaynağı olur.